Hopp til innhold
X
Innhald

Fylkestrygdekontoret

Hjelpemiddelsentralen på Halbrendsøyra i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hjelpemiddelsentralen på Halbrendsøyra i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane har det overordna ansvaret for trygdekontora, Hjelpemiddelsentralen i Førde, arbeidslivssenteret, og rekneskapssentralen for heile den norske trygdeetaten.

Skipa i 1991

Fylkestrygdekontora i Noreg vart skipa i 1990 og 1991, og fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane kom på plass i Leikanger i 1991. Kontoret held til på Hermansverk og har det overordna administrative og faglege ansvaret for dei lokale trygdekontora i kvar kommune. Frå 1991 har det skjedd ei sterk delegering av mynde frå det sentrale Rikstrygdeverket, slik at fylkestrygdekontora er klage- og ankeinstans for dei fleste saker som gjeld praktisering av Folketrygda. Frå 1. juli 2006 er AETAT (arbeidsformidlinga) og trygdeetaten slegne saman til Ny Arbeids og Velferdsforvaltning – NAV (sjå dette).

Hjelpemiddelsentralen

Frå og med 2002 har fylkestrygdekontoret overteke det administrative og faglege ansvaret for Hjelpemiddelsentralen i Førde. Denne låg tidlegare under fylket, men vart overførd til Staten samstundes med omorganiseringa av sjukehustenesta med Helse Førde, Helse Vest o.s.b. I 2002 vart det skipa såkalla arbeidslivssentra i fylka. Desse skal ivareta saker som kjem under avtalen om eit inkluderande arbeidsliv. Arbeidslivssenteret er lagt til fylkestrygdekontoret.

Tore Thorsnes var fylkestrygdedirektør frå 1994 til 2006. Foto: NRK.

Tore Thorsnes var fylkestrygdedirektør frå 1994 til 2006. Foto: NRK.

Rekneskapssentral for den norske trygdeetaten

Som ein lekk i utflytting av statsinstitusjonar frå Oslo, er rekneskapssentralen for heile den norske trygdeetaten frå årsskiftet 2002/2003 plassert på Leikanger. Sentralen har ansvaret for all fakturering og rekneskapsføring og lønsutbetalingane til kring 7000 tilsette. Kontoret får fullt utbygt kring 35 tilsette og sorterer under fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane.

Fylkestrygdedirektørar i Sogn og Fjordane:

  • Bjarne Venjum 1991-1993
  • Tore Thorsnes 1994-2006
- Sjå elles NAV – Ny Arbeids og Velferdsforvaltning.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.02.2015