Hopp til innhold
X
Innhald

Militærvesenet ansvarleg for vegane

Etter gamal tradisjon frå dansketida, var bygging og drift av veganlegg heilt fram til 1864 i hovudsak organisert av det militære. I kvart stiftsamt var det generalvegmeisteren som var øvste sjef. Vestlandet høyrde under generalvegmeisteren i Bergen fram til 1824, då ordninga opphøyrde.

Frå 1814 og fram til 1851 var det militærvesenet som hadde ansvaret for bygging og vedlikehald av hovudvegane i landet, medan lokale vegar hadde ein meir sivilprega administrasjon: Her var det amtmannen gjennom lokale veginspektørar, lensmenn og rodemenn som styrte vegbygging og vedlikehald. Amtet hadde ei eiga «vegkasse» til finansiering av arbeidet.

Det lokale sjølvstyret vart innført med formannskapslovene i 1837. På denne tida var det åtte veginspektørar i Sogn og Fjordane: Ein i Nordfjord, ein i Sunnfjord og seks i Sogn.

Les meir under: Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015