Hopp til innhold
X
Innhald

NAV – Ny Arbeids og Velferdsforvaltning

Tidlegare fylkestrygdedirektør Tore Thorsnes vart første direktør.

Frå 1. juli 2006 vart dei statlege tenestene Arbeidsformidlinga – tidlegare kalla AETAT - og trygdeetaten slegne saman til Ny Arbeids og Velferdsforvaltning – forkorta til NAV.

Tidlegare fylkestrygdedirektør Tore Thorsnes vart første direktør.

I 2007 vart det avgjort at forvaltningskontoret for NAV i Sogn og Fjordane skal liggje i Sogndal. Grunngjevinga var at NAV ser føremoner i å liggje tett opp til høgskulemiljøet. Sogndal-kontoret har kring 20 tilsette, og eit avdelingskontor i Førde kring 15 tilsette.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 21.09.2011