Hopp til innhold
X
Innhald

Offentlege samarbeidsorg.

KS – Kommunesektoren

KS – Kommunesektoren

For m.a. å samordne tilhøvet sitt til Staten m.a. i samband med lovgjeving og økonomi, og vere eit fellesorgan ved lønsforhandlingar, skipa kommunar og fylkeskommunar Norske kommuners sentralforbund i 1972.

Kommunenes Sentralforbund

- sjå KS – Kommunesektoren.

Landssammenslutningen av vasskraftkomm.

Landssammenslutningen av vasskraftkommuner (LVK) vart skipa i 1978 og er eit felles talerøyr for 153 norske kommunar med store vasskraftressursar- og utbyggingar.

Vestlandskomitéen

Landsdelkomitéen for Vestlandet var i arbeid frå 1965 til 1970.

Utviklingsselskapet for Næringslivet på Vestlandet

– sjå Vestlandskomitéen.

Vestlandsrådet på reise i Kina.

Vestlandsrådet på reise i Kina.

Vestlandsrådet

Landsdelskomitéen for Vestlandet var i arbeid frå 1965 til 1970 og gjekk under namnet Vestlandskomitéen.

Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet – SAVOS

– sjå Vestlandsrådet.

Felles plankontor for indre Sunnfjord

I samband med at Staten peika ut Førde som vekstsenter i 1965 vart det i 1969 skipa eit felles plankontor i Førde for kommunane Førde og Gaular.

Sunnfjord Næringsutvikling AS – SNU

– sjå artikkelen: Felles plankontor for indre Sunnfjord.

Sunnfjord Næringsråd

– sjå artikkelen: Felles plankontor for indre Sunnfjord.

Sunnfjord 2020

– utviklingskontor i Flora – sjå artikkelen: Felles plankontor for indre Sunnfjord.

Reisemål Sunnfjord AS

– sjå artikkelen: Felles plankontor for indre Sunnfjord.

Sunnfjord Miljøverk– SUM

– sjå artikkelen: Felles plankontor for indre Sunnfjord og Sunnfjord Miljøverk under Førde kommune.

Nordfjordrådet

Nordfjordrådet vart formelt skipa i 1994 som eit samarbeidsorgan mellom kommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy.

Nordfjord Kommunikasjonsnemnd

– sjå Nordfjordrådet.

NOMIL – Nordfjord Miljøverk AS

interkommnalt renovasjonsselskap for Nordfjord – sjå Nordfjordrådet og Nomil IKS under Gloppen kommune.

Reisemål Stryn og Nordfjord

– sjå Nordfjordrådet.

HAFS Regionråd

vart skipa i 1992 av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen.

Masfjorden Utviklingsselskap AS

– sjå HAFS Regionråd.

Stiftinga Jensbua

– sjå HAFS Regionråd.

Sogn Regionråd

vart skipa i 1992 som eit samarbeidsorgan mellom ni kommunar i midtre og indre Sogn.

ÅLAV

– sjå Sogn Regionråd.

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap – SIMAS

– sjå Sogn Regionråd og SIMAS under Sogndal kommune.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015