Hopp til innhold
X
Innhald

Sogn og Fjordane fylkesskattekontor

Det første fylkesskattekontoret i Sogn og Fjordane heldt til i Flomhuset (midt på biletet) i Førde. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fauskefondet/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Det første fylkesskattekontoret i Sogn og Fjordane heldt til i Flomhuset (midt på biletet) i Førde. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fauskefondet/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Før omlegginga av skatteetaten i 2008 til Skatt Vest, hadde Sogn og Fjordane sitt eige fylkesskattekontor plassert i Leikanger. Opphavet til fylkeskattekontoret var i 1911, då kvart fylke fekk tilsett ein skatteinspektør som sorterte under fylkesmannen. Den viktigaste oppgåva for skatteinspektøren og fylkesskattestyret, som var skipa nokre år tidlegare, var å halde tilsyn med likningsvesenet kringom i kommunane.

Spesielt «karaktersystem»

I Sogn og Fjordane var det heilt fram til 1980-talet fylkesmannen som var formann i fylkesskattestyret.

Den grundige fylkesmann Nikolai Schei innførte eit eige karaktersystem for kor godt dei einskilde likningsnemndene i kommunane utførte arbeidet sitt: Vart det funne manglar, fekk vedkomande kommune «straff» i form av reduserte skatteutjamningsmidlar. Denne «karakterboka» til Schei møtte mykje kritikk og vart avskaffa då Schei slutta. Ordninga med fylkesskattestyret vart oppheva i 1983 og erstatta m.a. med ei klagenemnd.

I 1939 flytta fylkesskattekontoret inn i Tinghus I til venstre på dette biletet. Til høgre fylkesmannsgarden Nybø. © Fylkesarkivet.

I 1939 flytta fylkesskattekontoret inn i Tinghus I til venstre på dette biletet. Til høgre fylkesmannsgarden Nybø. © Fylkesarkivet.

Starta i Førde - flytta til Leikanger

I 1935 vart det skipa eigne sjølvstendige fylkesskattekontor. Førde-advokaten Jac. P. Jacobsen vart tilsett som skatteinspektør og kontoret lagt til Førde, der det heldt til i huset til Nils Flåm ved Langebrua. Ei viktig oppgåve for fylkeskattekontora var innkreving av den nye omsetningsavgifta, som vart innført i 1935.

I 1936 vart fylkesskattekontoret flytta til Hermansverk, der det leigde kontor i forretningsbygget til kjøpmann Aarskog. I 1939 flytta det til den nybygde Tinghus I.

I 1970 vart meirverdiavgifta - momsen - innført, og etaten tok i bruk EDB (datamaskiner) for å halde styr på den omfattande dataflaumen. Talet på tilsette auka, og var i 1975 oppe i 39 stillingar.

NB! Fylkesskattekontoret fastset kor mykje kvar einskild næringssdrivande skal betale i moms, medan det er Sogn og Fjordane skattefutkontor som krev inn avgifta.

Fylkesskattesjefar i Sogn og Fjordane har vore:

  • Jac. P. Jacobsen 1935-1943
  • Sigurd Dale (kst.) 1944-1946
  • Asmund Kvamme 1946-1953
  • Finn Fosse 1953-1966
  • Hallvard Njøs 1966-1983
  • Jon Mathias Husbø 1983-1996
  • Øystein Alme 1996-2002
  • Aud Kari Isane 2003-2008
  • Regiondirektør Karl Husabø 2008-

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015