Hopp til innhold
X
Innhald

Sogn og Fjordane fylkesskattekontor

Det første fylkesskattekontoret i Sogn og Fjordane heldt til i Flomhuset (midt på biletet) i Førde. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fauskefondet/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Det første fylkesskattekontoret i Sogn og Fjordane heldt til i Flomhuset (midt på biletet) i Førde. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fauskefondet/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Før omlegginga av skatteetaten i 2008 til Skatt Vest, hadde Sogn og Fjordane sitt eige fylkesskattekontor plassert i Leikanger. Opphavet til fylkeskattekontoret var i 1911, då kvart fylke fekk tilsett ein skatteinspektør som sorterte under fylkesmannen. Den viktigaste oppgåva for skatteinspektøren og fylkesskattestyret, som var skipa nokre år tidlegare, var å halde tilsyn med likningsvesenet kringom i kommunane.

Spesielt «karaktersystem»

I Sogn og Fjordane var det heilt fram til 1980-talet fylkesmannen som var formann i fylkesskattestyret.

Den grundige fylkesmann Nikolai Schei innførte eit eige karaktersystem for kor godt dei einskilde likningsnemndene i kommunane utførte arbeidet sitt: Vart det funne manglar, fekk vedkomande kommune «straff» i form av reduserte skatteutjamningsmidlar. Denne «karakterboka» til Schei møtte mykje kritikk og vart avskaffa då Schei slutta. Ordninga med fylkesskattestyret vart oppheva i 1983 og erstatta m.a. med ei klagenemnd.

I 1939 flytta fylkesskattekontoret inn i Tinghus I til venstre på dette biletet. Til høgre fylkesmannsgarden Nybø. © Fylkesarkivet.

I 1939 flytta fylkesskattekontoret inn i Tinghus I til venstre på dette biletet. Til høgre fylkesmannsgarden Nybø. © Fylkesarkivet.

Starta i Førde - flytta til Leikanger

I 1935 vart det skipa eigne sjølvstendige fylkesskattekontor. Førde-advokaten Jac. P. Jacobsen vart tilsett som skatteinspektør og kontoret lagt til Førde, der det heldt til i huset til Nils Flåm ved Langebrua. Ei viktig oppgåve for fylkeskattekontora var innkreving av den nye omsetningsavgifta, som vart innført i 1935.

I 1936 vart fylkesskattekontoret flytta til Hermansverk, der det leigde kontor i forretningsbygget til kjøpmann Aarskog. I 1939 flytta det til den nybygde Tinghus I.

I 1970 vart meirverdiavgifta - momsen - innført, og etaten tok i bruk EDB (datamaskiner) for å halde styr på den omfattande dataflaumen. Talet på tilsette auka, og var i 1975 oppe i 39 stillingar.

NB! Fylkesskattekontoret fastset kor mykje kvar einskild næringssdrivande skal betale i moms, medan det er Sogn og Fjordane skattefutkontor som krev inn avgifta.

Fylkesskattesjefar i Sogn og Fjordane har vore:

  • Jac. P. Jacobsen 1935-1943
  • Sigurd Dale (kst.) 1944-1946
  • Asmund Kvamme 1946-1953
  • Finn Fosse 1953-1966
  • Hallvard Njøs 1966-1983
  • Jon Mathias Husbø 1983-1996
  • Øystein Alme 1996-2002
  • Aud Kari Isane 2003-2008
  • Regiondirektør Karl Husabø 2008-

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.02.2015