Hopp til innhold
X
Innhald

Sogn og Fjordane politidistrikt

Sogn og Fjordane politidistrikt vart skipa frå og med 2002 med hovudadministrasjonen og politimeisteren plassert i Florø.

Sogn og Fjordane politidistrikt vart skipa frå og med 2002 med hovudadministrasjonen og politimeisteren plassert i Florø.

Etter hard tevling mellom alternativa Sogndal og Florø, vann Florø lokaliseringskampen om politikammeret for Sogn og Fjordane, sjølv om regjeringa hadde gått inn for Sogndal, der Sogn politikammer vart flytta i 2000 etter å ha lege i Leikanger sidan 1898 – med unntak av tida 1919-1935, då kammeret var plassert i Vik.

Sogn og Fjordane Politidistrikt har eigen båt.

Sogn og Fjordane Politidistrikt har eigen båt.

Ese fyrste fylkespolitimeister

Begge dei to politimeistrane søkte, og politimeister i Sogn, Kjell Ese, fekk stillinga som første politimeister for det fylkesomfattande politidistriktet.

Etter omorganiseringa til Sogn og Fjordane Politidistrikt er Sogndal Politistasjon tildelt viktige ansvarsfelt som etterretning, kriminalteknikk, beredskap og trafikk.

Sogn og Fjordane Politidistrikt har politiansvaret for heile Sogn og Fjordane fylke med unnatak av Solund og Gulen kommunar. I nord femner Sogn og Fjordane Politidistrikt også om Vanylven kommune i Møre og Romsdal.

Tre operative avdelingar

Frå 2011 er Sogn og Fjordane politidistrikt delt inn i tre operative avdelingar, Sogn (Årdal, Lærdal, Luster, Sogndal, Aurland, Vik og Leikanger), Sunnfjord (Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Naustdal, Flora, Jølster, Gloppen og Bremanger) og Nordfjord (Vågsøy, Selje, Vanylven, Eid, Hornindal og Stryn). Målet er å få til tettare samarbeid mellom lensmannskontora. Dei tre einingane blir administrerte frå Sogndal, Førde og Måløy.

Styrt frå Bergen

I 2015 vedtok Stortinget å skjere ned talet på politidistrikt. det inneber mellom anna at Sogn og Fjordane blir slege saman med Hordaland politidistrikt og med Bergen som administrasjonsstad.

Politihuset i Florø. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Politihuset i Florø. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Politimeistrar i Sogn og Fjordane:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 17.06.2015