Hopp til innhold
X
Innhald

Trygdeetaten

Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane har det overordna og ansvaret for trygdekontora, Hjelpemiddelsentralen i Førde, arbeidslivssenteret, og rekneskapssentralen for heile den norske trygdeetaten.

Skipa i 1991

Fylkestrygdekontora i Noreg vart skipa i 1990 og 1991, og fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane kom på plass i Leikanger i 1991. Kontoret held til i Aarskogbygget på Hermansverk, og har det overordna administrative og faglege ansvaret for dei lokale trygdekontora i kvar kommune.

Frå 1991 har det skjedd ei sterk delegering av mynde frå det sentrale Rikstrygdeverket, slik at fylkestrygdekontora er klage- og ankeinstans for dei fleste saker som gjeld praktisering av Folketrygda. Frå 1. juli 2006 er AETAT (arbeidsformidlinga) og trygdeetaten slegne saman til NAV .

Hjelpemiddelsentralen

Frå og med 2002 har fylkestrygdekontoret overteke det administrative og faglege ansvaret for Hjelpemiddelsentralen i Førde. Denne låg tidlegare under fylket, men vart overført til Staten samstundes med omorganiseringa av sjukehustenesta.

I 2002 vart det skipa såkalla arbeidslivssentra i fylka. Desse skal ivareta saker som kjem under avtalen om eit inkluderande arbeidsliv. Arbeidslivssenteret er lagt til fylkestrygdekontoret.

Fylkestrygdedirektørar i Sogn og Fjordane:

  • 1991-1993 Bjarne Venjum
  • 1994-2006 Tore Thorsnes

Rekneskapssentral for den norske trygdeetaten

Som ein lekk i utflytting av statsinstitusjonar frå Oslo, er rekneskapssentralen for heile den norske trygdeetaten frå årskiftet 2002 /2003 plassert på Leikanger. Sentralen har ansvaret for all fakturering og rekneskapsføring og lønsutbetalingane til kring 7000 tilsette.

Kontoret får fullt utbygt kring 35 tilsette, og sorterer under fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.02.2015