Hopp til innhold
X
Innhald

Vestlandsrådet

Utbygging av E39 er mellom sakene Vestlandsrådet har engasjert seg i. Her er fylkesordførarane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal samla. Foto: Trond Ueland.

Utbygging av E39 er mellom sakene Vestlandsrådet har engasjert seg i. Her er fylkesordførarane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal samla. Foto: Trond Ueland.

Vestlandsrådet vart skipa på eit møte i Stavanger den 8. januar i 2003. Vestlandsrådet er eit interfylkeskommunalt samarbeidsråd oppretta med heimel i Kommunelova og vert drive av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommunar. Føremålet til rådet er å styrkje vestlandsregionen både nasjonalt og internasjonalt.

Vestlandsrådet er samansett av 20 personar, med fem frå kvart av medlemsfylka. Leiarvervet går på omgang mellom fylksordførarane i dei fire fylka. Fylkesrådmannen i det same fylket er samstundes sekretariatleiar og har også innstillingsretten til rådet. Arbeidet i Vestlandsrådet har til dels vore prega av dei spenningane som finst mellom fylka og regionane kring dei store byane Stavanger, Bergen og Ålesund.

I tillegg til Vestlandsrådet finst det også eit samarbeidsorgan med sørlandsfylka. Dette heiter Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet – SAVOS.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015