Hopp til innhold
X
Innhald

Faglegpolitiske org. i landbruket

Per Hilleren frå Sogndal vart vald til leiar i Sogn og Fjordane Bondelag i 2008. Foto: Torje Bjellaas, NRK.

Per Hilleren frå Sogndal vart vald til leiar i Sogn og Fjordane Bondelag i 2008. Foto: Torje Bjellaas, NRK.

Jordbrukslag

Kring 1900 organiserte bøndene seg i såkalla jordbrukslag i mange bygder

Sogn og Fjordane Bondelag

Forløparen til Norges Bondelag, Norsk Landsmannsforbund i 1896. Sogn og Fjordane Bondelag vart skipa i 1947.

Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag

vart skipa i 1947.

Sogn og Fjordane Bondekvinnelag

Lokale bondekvinnelag starta lenge før bondekvinnene organiserte seg i lands- og fylkeslag.

Norges Bygdekvinnelag

- sjå Sogn og Fjordane Bondekvinnelag.

4H

Så tidleg som i 1904 vart det løyvd pengar til kurs som skulle få norsk ungdom interessert i dyrking av grønsaker.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.02.2015