Hopp til innhold
X
Innhald

Helse- og velferdsorganisasjonar

Redningsskøyta Halfdan Grieg på oppdrag i Kalvåg. Ein skadd mann blir boren om bord. Foto: Redningsskøyta Halfdan Grieg.

Redningsskøyta Halfdan Grieg på oppdrag i Kalvåg. Ein skadd mann blir boren om bord. Foto: Redningsskøyta Halfdan Grieg.

Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning

NSSR, i daglegtale mest omtala som Redningsselskapet, vart skipa i 1891 som eit privat selskap.

Redningsselskapet

- sjå Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners sanitetsforening vart skipa i 1896.

Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F)

Christiania Hjemmenes Vel som vart skipa i 1898, var den første husmororganisasjonen i Europa.

Norges Husmorforbund

– sjå Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F).

Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane

Norges Blindeforbund vart skipa i 1909.

Vestlandske Blindeforbund

vart skipa i 1904 og dekte Sunnmøre, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Hovudkontoret låg i Bergen, og laget hadde reisesekretærar som heldt kontakten ut i distriktet. I 1975 vart blindes organisasjonar omorganisert til fylkeslag under Norges Blindeforbund (sjå ovanfor).

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Den norske Nationalforening mot Tuberkulosen vart skipa i 1910, og skifta namn til Nasjonalforening for folkehelsen i 1963.

Sogn og Fjordane Røde Kors

Første lokallaget vart skipa i Olden i 1920.

Norges Handikapforbund

Norges Vanførelag vart skipa i 1931, og endra namn i 1975 til Norges Handikapforbund.

Norges Vanførelag

- sjå Norges Handikapforbund.

Mannskap frå Norsk Folkehjelp i påskeberedskap på Tyinosen i Årdal. Foto: Norsk folkehjelp.

Mannskap frå Norsk Folkehjelp i påskeberedskap på Tyinosen i Årdal. Foto: Norsk folkehjelp.

Norsk Folkehjelp

vart skipa i 1939, og har berre eitt lokallag i Sogn og Fjordane, i Årdal.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

LHL, vart skipa i 1943 under namnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon.

NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemmede

fekk fylkeslag i Sogn og Fjordane i 1973.

Sogn og Fjordane Pensjonistlag

vart skipa i 1972 med Gudleik Førde frå Høyanger som første leiar.

LOP, Landslaget for offentlege pensjonistar

vart skipa i 1939 for tilsette i Staten, og er den eldste interesseforeninga for pensjonistar i Noreg. I 2006 vart det skipa fylkesavdeling av dette laget.

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Det første krisesenteret for mishalda og valdtekne kvinner i Noreg vart skipa i Oslo i 1978.

Pågangen etter opphald på krisesenteret er av og til så stor at leikerommet må takast i bruk som overnattingsrom. Foto: Arne Stubhaug, NRK.

Pågangen etter opphald på krisesenteret er av og til så stor at leikerommet må takast i bruk som overnattingsrom. Foto: Arne Stubhaug, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.02.2015