Hopp til innhold
X
Innhald

Jordbrukslag

Jordbrukslaga har sytt for at bøndene har fått tilgang til ny kunnskap og nye reiskapar. Her blir harving med vinsj demonstrert i Eid i 1950.

Jordbrukslaga har sytt for at bøndene har fått tilgang til ny kunnskap og nye reiskapar. Her blir harving med vinsj demonstrert i Eid i 1950.

Kring 1900 organiserte bøndene seg i såkalla jordbrukslag i mange bygder.

Jordbrukslaga var lokale samvirketiltak som den første tida etter skipinga av Den Vestlandske Felleskjøpsforening (sjå artikkelen Innkjøpssamyrket for jordbruket ) i 1901 fekk i oppdrag å stå som lokale innkjøpslag for maskinar, kunstgjødsel og andre produkt frå «Felleskjøpet». Seinare endra oppgåvene seg til å organisere oppstalling av avlshingstar og å syte for fórvertar til avlsoksar og avlsverar.

Landbrukslaga stod korkje tilslutta bondelaga eller bonde- og småbrukarlaga, men var sjølvstendige organ som i 1955 talde 899 medlemer over heile fylket. På same vis som Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget, kunne jordbrukslaga vere fullverdige medlemer i Sogn og Fjordane Landbruksselskap , og hadde dermed same rettar som desse til å vere med på tildeling av statstilskot m.m. til jordbruket i fylket.

Jordbrukslaget hadde særskilt stor oppslutnad i Vik med 130 lokale medlemer. Andre bygdelag som hadde mange medlemmer i jordbrukslaga sine, var Holmedal (80), Hornindal (70) og Sørstranda i Gloppen (58). Eit anna jordbrukslag i Gloppen nytta framleis den gamle nemninga «sokneselskap» i 1955: Gloppen Sokneselskap som tydelegvis organiserte bønder kring Vereide, og talde i alt 58 medlemer.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015