Hopp til innhold
X
Innhald

Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F)

Medlemer i Leikanger Husmorlag i samband med 30-årsjubileet i 1967. © Fylkesarkivet.

Medlemer i Leikanger Husmorlag i samband med 30-årsjubileet i 1967. © Fylkesarkivet.

Christiania Hjemmenes Vel som vart skipa i 1898, var den første husmororganisasjonen i Europa.

Hjemmenes Vels Landsforening var ein tverrpolitisk norsk kvinneorganisasjon som vart skipa i 1915. Frå 1933 til 1997 heitte organisasjonen Norges Husmorforbund. I 1997 bytte husmorforbundet namn til Norges Kvinne- og Familieforbund, K&F.

Mektig lobbyorganisasjon

Husmorforbundet arbeidde for å betre kåra og auke den sosiale statusen for heimearbeidande kvinner. I velmaktsdagane på 1950-talet var Norges Husmorforbund ein av dei mektigaste lobbyorganisasjonane i landet, med titusenvis av medlemmer.

Heilt sidan 1887 har «husmorrørsla» gjeve ut eit eige blad: Første heitte det Kvinner & Familie, deretter Husmorbladet og sidan Kvinner i bevegelse.

Husmorvikarar og husmorferie

I Sogn og Fjordane som elles i landet gjekk husmorlaga i brodden for å få ordningar med husmorvikarar, skipa til husmorferiar og stod for medlemskveldar der nye kjøkkenmaskinar og anna utstyr til hushaldet vart demonstrert. Husmorlaga bygde også dei første barnehagane i fylket, m.a. i Høyanger og Måløy.

Ei framståande kvinne i denne rørsla var Inga Nitter Walaker frå Solvorn, som var landsleiar både i Norges Husmorforbund og Nasjonalforeningen for Folkehelsen i ei årrekkje.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015