Hopp til innhold
X
Innhald

Eids gymnas, to-årig

Skulebygget til Eids 2-årige gymnas

Skulebygget til Eids 2-årige gymnas

Eids to-årige Gymnas vart skipa i 1922 etter m.a. initiativ frå krigskommissær John Myklebust .

Dei første åra etter starten vart gymnaset drive som privatskule med økonomisk støtte frå kommunen. Rektor fram til 1964 var Andreas Berg. Sidan Eids Gymnas var to-årig, søkte ungdom frå heile landet dit, og inntakskrava var harde.

Det første russekullet på Eids Gymnas.

Det første russekullet på Eids Gymnas.

I mange år hadde dette to-årige gymnaset beste eksamensresultata i landet. Eids Gymnas hadde i desse åra engelskline og realline. Dei to-årige klassane gjekk ut i 1983.

I 1992 vart Eids Gymnas slege saman med Eid Yrkesskule til Eid vidaregåande skule. Eids Gymnas heldt til i 2. etasje i eit stort bygg som kommunen reiste på prestegarden på Mel i 1924, og som husa både folkeskulen, gymnaset og realskulen. Gymnaset hadde skulekjøken i kjellaren. På 1960-talet fekk gymnaset eit tilbygg like ved gamleskulen.

Sjå elles artikkelen Skulehus på Nordfjordeid. I 2006 starta skulen ei eiga line for automatiserte produksjonsprosessar i industrien i samarbeid med selskapet Robotlaben AS som store industriverksemder i Nordfjord står bak.

Eid vidaregåande skule. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid vidaregåande skule. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 10.02.2011