Hopp til innhold
X
Innhald

Gymnas og vidaregåande skule i Årdal

Årdal vidaregåande skule i Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Årdal vidaregåande skule i Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Ideen om eige gymnas i Årdal kom opp i 1958, då foreldrelaget ved realskulen sende ei oppmoding til kommunen.

Då Årdal yrkesskule for handel og kontor starta i 1965, søkte kommunen om å få starte ein økonomisk gymnasklasse, men fekk avslag. I 1967 fekk Årdal kommune mellombels løyve til å starte vanlege gymnasklassar knytte til Sogndal gymnas. Kommunen heldt lokale og utstyr. Oskar Skaar vart dagleg leiar.

Gymnasordninga vart integrert i Årdal vidaregåande skule då den kom i gang i 1976. Også dei yrkesretta skulane i kommunen vart integrert i den vidaregåande skulen, som flytta inn i nytt skulesenter i 1980. Hjelpepleiarskulen i Lærdal sorterer administrativt under Årdal vidaregåande skule.

Les meir om skulane i Årdal.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 11.04.2011