Hopp til innhold
X
Innhald

Heimeyrkesskulen i Jølster

På dette flyfotoet av Vassenden frå 1961 ser vi Heimeyrkesskulen nærast. Foto: Fjellanger Widerøe. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På dette flyfotoet av Vassenden frå 1961 ser vi Heimeyrkesskulen nærast. Foto: Fjellanger Widerøe. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Heimeyrkesskulen i Jølster vart grunnlagt i 1945 av lærar Kristian Eikås. Skulen var kommunal fram til 1949, då fylkeskommunen tok over drifta.

Utgangspunktet for skulen Jølster var som i så mange andre bygder dei mange snikkar- og saumkursa som vart haldne for gutar og jenter i mellomkrigstida. I Jølster utvikla dette seg til planar om ein fast skule, utarbeidde av Kristian Eikås og Johan O. Nedrebø.

Mo og Jølster vidaregåande skule på Vassenden i 2006. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Mo og Jølster vidaregåande skule på Vassenden i 2006. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eikaas var lærar, men tok no Statens sløyd og teiknelærarskule i tillegg. Han var styrar for skulen fram til 1969. Dei to første åra heldt skulen til i Sanddalen. I 1947 vart skulen flytta til ei tyskarbrakke på Vassenden. Saumkursa heldt den første tida til i bedehuset. Eige skulebygg stod ferdig i 1954, med stor utviding i 1977.

Heimeyrkesskulen i Jølster fekk tidleg ord på seg for ein skule av høg kvalitet, og vart søkt av ungdom frå heile landet.

Heimeyrkesskulen vart i 1992 slegen saman med Mo Jordbruksskule til Mo og Jølster vidaregåande skule.

I 2013 vedtok fylkestinget å legge ned Mo og Jølster vidaregåande skule avdeling Vassenden.

Sjå nærare omtale av: Kristian Eikås.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 18.06.2013