Hopp til innhold
X
Innhald

Jordbruksskulen på Vestreim

Hovudbygningen på Vestreim. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hovudbygningen på Vestreim. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Jordbruksskulen på garden Vestreim på Kaupangerskogen var den første i Sogn og Fjordane då den starta i 1846. Staten hadde skipa ei tilskotsordning til slike skular i 1842.

Etter at ei fylkesnemnd hadde vurdert kvar skulen skulle liggje - m.a. vart Svanøy i Sunnfjord vurdert - tok ein imot eit tilbod frå proprietæren og jordbrukspioneren Lars Westrem om å leggje skulen til garden hans på Vestreim. Skulen fekk ni elevar, og Westreim utarbeidde ein detaljert plan for skuledrifta. Han vart sjølv styrar for skulen.

Lars Westrem med borna sine.

Lars Westrem med borna sine.

Elevar frå heile fylket

Fylkestinget sette som vilkår at det vart teke opp landbruksskuleelevar frå heile fylket. Skulen uteksaminerte til saman 67 agronomar i dei åra den var i drift.

Flytta til Mo

Etter ein strid med fylket om administrasjonen av skulen og ei lærartilsetjing, sa Westreim opp kontrakten med fylket i 1855.

Dette løyste ut ei jakt på ein annan høveleg gard for den fylkeskommunale jordbruksskulen. Etter å ha gjort ein mislukka freistnad på å ta over futegarden Askelund i Balestrand, fekk fylket hand om storgarden Mo ved Førde. Mo Jordbruksskule kom i gang i 1858.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 19.08.2011