Hopp til innhold
X
Innhald

Lærarskulen i Balestrand

Elevane ved Balestrands Lærerskole skuleåret 1869/1870.

Elevane ved Balestrands Lærerskole skuleåret 1869/1870.

Dei første lærarskulane - eller «seminara» - i Noreg kom i Trondenes 1824, Asker 1834, Klæbu 1838 og Stord 1839.

Skulelova frå 1860 kravde at lærarane skulle ha betre utdanning enn den som dei meir eller mindre boklærde klokkarane og kyrkjesongarane hadde. Difor vart det kring 1860 starta tre lærarskular i Bjørgvin bispedøme. Den eine vart lagt til Balestrand, og kom i drift i 1863. Kommunen skulle skaffe lokale, medan staten stod for drifta.

Leigde hjå Nils Landmark

Første året heldt skulen til i leigde lokale hjå Nils J. Landmark, inntil kommunen fekk bygd ny skule på Vellene, vegg i vegg med barneskulen.

Halvtanna år

Lærarkursa (seminara) i Balestrand varde 1 1/2 år. Forutan undervisning i rekning og skriving, religion, historie, geografi og song, var det også lagt inn undervisning i kroppsøving og handarbeid. Der Den engelske kyrkja no står, vart det i 1867 reist eit skur som vart nytta til gymnastikkundervisning for elevane. Lærarskulestyrar Jakob Walnum nytta elles bygget som møtelokale for «Ynglingeforeningen» som han starta.

Nedleggingstruga

I 1869 var det fare for at lærarskulen i Balestrand skulle verte lagd ned, men den vart berga, og var i drift fram til 1881. Huset som vart nytta til lærarskule, vart då rigga ned og sett opp att som barneskule på Sande like vest for Balestrand.

I alt 236 elevar tok eksamen ved lærarskulen i Balestrand i dei 18 åra den var i drift.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 28.07.2011