Hopp til innhold
X
Innhald

Skular i Vågsøy

Det tidlegare skulehuset i Halsøyr. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Det tidlegare skulehuset i Halsøyr. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Grunnskulane i Vågsøy, hovudsakleg ordna etter startår:

Raudeberg fekk første fastskulen

Det første faste skulehuset vart truleg bygd i Røysa på Raudeberg i 1865.

Skram skole i Måløy

I 1881 innreia Hans Kvalheim (Skule-Hans) skulerom i eige bustadhus på Skram. Seinare vart det bygd skulehus på Midtgård, og i 1920 eit nytt stort skulebygg på Skram.

Førsteklassingar ved Skram skole i Måløy. Foto: Asgeir Reksnes, NRK.

Førsteklassingar ved Skram skole i Måløy. Foto: Asgeir Reksnes, NRK.

Vedvik og Refvik skular

Begge desse skulekrinsane på Nord-Vågsøy hadde kvar si omgangsskuleordning fram til 1881 då det vart bygt felles skulehus i Kjerringdalen.

Tytingvåg

fekk fastskule i 1890.

Tidlegare Husevåg skule.

Tidlegare Husevåg skule.

Husevåg

vart eigen skulekrins frå 1892, og fekk eige skulehus i 1915. Bygdefolket kosta kjellar på skulebygget. I 2002 vart Husevåg skule lagd ned og elevane overførde til barneskulen i Måløy.

Almenning fekk Montessoriskule

Nordstranda skule i Almenning fekk skulehus i 1892-1893.

Bryggja

Det første skulehuset i krinsen vart bygt på Indre Nore i 1894.

Rimstad

omfatta grendene vest for Bryggja og fekk skulehus i 1894. Opphaveleg stod det på Rundshaug, men vart i 1916 flytta ned til riksvegen. Etter sterke protestar frå bygda vart skulen lagd ned i 1963 og borna overførde til Maurstad skule - sjå Bryggja.

Skavøypoll skule. Foto: Arild Nybø, NRK.

Skavøypoll skule. Foto: Arild Nybø, NRK.

Skavøypoll

fekk første skulehuset i 1896.

Ulvesund/Saltkjel

krins dekte gardane Trollebø, Saltkjel og Hagevik på austsida av Ulvesundet. Dette er ein verhard del av kysten, og i 1877 vart det løyvt pengar til bygging av ein skuleveg frå Hagevik til Trollebø. I 1917 vart det bygt skulehus for krinsen på Saltkjel. Krinsen vart lagd ned i 1955 og sentralisert til nyeskulen i Skavøypoll.

Osmundsvåg

og grendene Tvendesæter, Hjertenes og Uren fekk eige skulehus i 1933. Krinsen vart lagd ned i 1955 og sentralisert til nyeskulen i Skavøypoll.

Våge og Oppedal

Våge krins i Vågsvåg fekk skulehus i 1906.

Skulehuset på Kvalheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Skulehuset på Kvalheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kvalheim

fekk skulehus i 1911. Skulen på Kvalheim vart lagd ned i 2003.

Holvik

fekk skulehus i 1917.

Holvik skule. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Holvik skule. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kråkenes

fekk skulehus i 1917.

Halsøyr

fekk eige skulehus i 1917, etter at det i lang tid hadde hatt felles skule med Raudeberg i Røysa. Halsøyr skulehus hadde også lærarbustad. Men krinsen vart slegen saman med Raudeberg att i 1938. Ungane fekk då fri skuleskyss.

Silda

Øya Silda hadde frå gamalt av såkalla ”turskule” med krinsane Røyset og Sørpollen. Lærarane reiste då rundt og skula tre-fire vekar på kvar stad. Silda fekk skulehus i 1921. På Silda var det lenge hard strid om skulemålet. Dette gjorde at ein ikkje tok i bruk nynorsk før i 1940. Silda fekk nytt skulehus på 1960-talet.

Vågsøy Ungdomsskole på Gotteberg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vågsøy Ungdomsskole på Gotteberg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Ungdomsskule i Vågsøy

Vågsøy kommune innførde niårig, linedelt ungdomsskule i 1965, samstundes som den kommunale realskulen i Måløy vart lagd ned. Ungdomsskulen fekk frå starten eige bygg på Gotteberg, der det også var gymnastikkhall og symjebasseng.

Vågsøy Musikk- og kulturskule

Vågsøy kommune var ein av dei første kommunane i Sogn og Fjordane som satsa på profesjonell musikkundervisning med start i 1965.

Første skuledag på Skram skole. Foto: Leif-Johnny Vedvik.

Første skuledag på Skram skole. Foto: Leif-Johnny Vedvik.

Vidaregåande skuletilbod:

Selje Sløyd og Arbeidsskule

vart starta i 1885 etter mønster frå Holmøy Arbeidsskule. Skulen ambulerte mellom bygdene i gamle Selje kommune, og heldt m.a. til i Osmundsvåg og Skram. Sløyd- og arbeidsskulen vart lagd ned i 1909.

Måløy Tekniske Aftenskole

vart starta i 1911 av ingeniør Per Drage.

Drage´s Elektr. Skole

- sjå Måløy Tekniske Aftenskole.

Realskular i Måløy og på Raudeberg

Måløy Kommunale Realskole vart skipa i 1913.

Moldøens Middelskole

– sjå artikkelen Realskular i Måløy og på Raudeberg.

Måløy Kommunale Realskole

– sjå artikkelen Realskular i Måløy og på Raudeberg.

M. Endal

starta i 1926 ein privat arbeidsskule i Måløy. Skuletida var 16 veker i starten og seinare utvida til 24 veker. Elevane vart underviste i snikkarfag og treskurd. Han dreiv skulen til 1952.

G. Kragseths Handelsskole

starta i Måløy i 1931, men flytta seinare til Nordfjordeid. - Sjå G. Kragseths Handelsskole under Eid kommune.

Måløy vidaregåande skule. Foto: Arild Nybø, NRK.

Måløy vidaregåande skule. Foto: Arild Nybø, NRK.

Måløy vidaregåande skule

Måløy Yrkesskule starta 1953. Yrkesskulen gjekk seinare inn i Måløy Vidaregåande Skule.

Måløy Yrkesskule

– sjå Måløy vidaregåande skule.

Måløy Maritime Senter

– sjå Måløy vidaregåande skule.

Måløy Maritime senter er ein del av Måløy vidaregåande skule. Foto: Stig Silden.

Måløy Maritime senter er ein del av Måløy vidaregåande skule. Foto: Stig Silden.

Nordfjordhallen

I 2001 vart Nordfjordhallen opna like ved Måløy Vidaregåande Skule på Tennebø. Dette er den største storhallen for idrett i Nordfjord.

Studiesenteret i Måløy

vart grunnlagt i 1986 av Turid Breidalen, og vart drive i regi av Folkeuniversitetet.

Vaksenopplæringa i Vågsøy

– sjå Studiesenteret i Måløy.

Nordfjordhallen med Måløy vidaregåande skule til høgre. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Nordfjordhallen med Måløy vidaregåande skule til høgre. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 28.10.2011