Hopp til innhold
X
Innhald

Storms private jordbruksskule i Sogndal

Prestesonen Martin Luther Storm frå Arendal var ein av dei første agronomstudentane då Norges Landbrukshøgskole starta på Ås i 1859. Etter eksamen, reiste han til Sogndal, der han starta ein privat landbruksskule for bondeungdom i 1870. Skulen heldt til i det tidlegare sorenskrivarhuset på Loftesnes (sjå: Sorenskrivargarden på Loftesnes).

Jakob Liv Rosted Sverdrup i 1871 valde å realisere planane sine om ein kristeleg folkehøgskule og starta Sogndal folkehøgskule, tilbaud Storm at dei to skulane vart slegne saman. Sverdrup gjekk med på dette, og i eitt år dreiv dei skulen i lag. Men så rauk dei uklar om kven som skule vere styrar.

Flytta til Mo

Storm kutta banda med folkehøgskulen og freista ei tid å drive jordbruksskulen sin vidare på garden Bjedla. Då fylket om lag samstundes vedtok å leggje ned Mo Jordbruksskule i Førde som det hadde drive sidan 1856, tilbaud Storm seg å pakte Mo-garden og drive skulen privat. Det gjorde han frå 1873 til 1907, då fylket igjen tok over drifta av Mo jordbruksskule.

Loftesnes gard, der Storm starta landbruksskule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Loftesnes gard, der Storm starta landbruksskule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 19.08.2011