Hopp til innhold

Aust-Timor

Aust-Timor

Infrastruktur og utvikling i Aust-Timor ber stadig preg av den indonesiske okkupasjonen, men begynnande utvikling av olje- og gass-felt i Timorhavet gir grunnlag for forsiktig optimisme for økonomien i landet (om ikkje for klimaet i verda).

Les meir om Aust-Timor

Bangladesh

Bangladesh

Det lågtliggjande og overbefolka Bangladesh står dei neste tiåra overfor ei enorm eksistensiell krise som landet sjølv ikkje har gjort noko for å forårsake: global oppvarming.

Les meir om Bangladesh

Den arabiske halvøya

Den arabiske halvøya er ei av Asias største halvøyar. Ho ligg mellom Raudehavet i vest, Persiabukta og Omanbukta i aust og Adenbukta og Arabiahavet i sør. 

Les meir om Den arabiske halvøya

Georgia

Georgia ligg strategisk til der Europa møter Asia. Landet har ein unik og eldgammal kulturarv og er kjent for rike tradisjonar når det gjeld gjestfridom og kokekunst.

Les meir om Georgia

India

India

Med raskt veksande økonomi, snart den største befolkninga i verda og eit nasjonalistisk styringsparti under ein karismatisk leiar gjer India seg stadig meir gjeldande på den internasjonale scena.

Les meir om India

Iran

Iran

Eit eintydig bilete av Den islamske republikken Iran pregar vestlege medium, men bak presteveldet skjuler det seg eit historisk og kulturelt mangfald få land kan måle seg med.

Les meir om Iran

Israel

Israel

Israel er den første jødiske statsdanninga på over to tusen år. Grunnlegginga i 1948 representerte ei livlinje for dei jødane som overlevde andre verdskrigen.

Les meir om Israel

Japan

Japan

Japan er ikkje den økonomiske supermakta landet ein gong var, men eksport av japansk kultur sikrar at landet framleis har status og innverknad i verda.

Les meir om Japan

Jordan

Trass i at landet har færre ressursar enn nabolanda, at det er kronisk ustabilitet i regionen, og at landet har hatt opne armar for flyktningar, har relativt fattige Jordan makta å bevare stabilitet og jamn økonomisk vekst.

Les meir om Jordan

Kirgisistan

Den gongen verdshandelen føregjekk over land i karavanar, gjorde Silkevegen Kirgisistan til eit viktig og velståande knutepunkt mellom aust og vest.

Les meir om Kirgisistan

Kuwait

Kuwait

Oljerike Kuwait er eit bitte lite land på toppen av Golfen, med mektige naboar som Saudi-Arabia, Irak og Iran. Den strategiske plasseringa og dei enorme oljereservoara gjer landet til eit av dei rikaste i verda per hovud.

Les meir om Kuwait

Malaysia

Malaysia kan skryte av å ha ein av dei mest vitale økonomiane i Asia. Det er eit resultat av tiår med industriell vekst og politisk stabilitet.

Les meir om Malaysia

Myanmar

Myanmar

Etter 50 år med lukka militærdiktatur og stagnasjon har Myanmar opna seg for verda. Landet er rikt på naturlege og menneskelege ressursar, men har vore kronisk plaga av etniske konfliktar. Som eit av dei mest klimaendringsutsette landa i verda får Myanmar ei utfordrande framtid.

Les meir om Myanmar

Nepal

Nepal

Etter ein blodig borgarkrig rundt tusenårsskiftet avskaffa Nepal kongedømmet og er endeleg inne i ei stabil demokratisk utvikling.

Les meir om Nepal

Nord-Korea

Den gongen verdshandelen føregjekk over land i karavanar, gjorde Silkevegen Kirgisistan til eit viktig og velståande knutepunkt mellom aust og vest.

Les meir om Nord-Korea

Qatar

Qatar er eit knøttlite land med stor lommebok, høge ambisjonar og mektige fiendar. Den rikaste nasjonen i verda gjer seg klar til å arrangere Fotball-VM i 2022.

Les meir om Qatar

Sri Lanka

Sri Lanka er det mest velståande landet i Sør-Asia, men har sidan sjølvstendet i 1948 vore prega av etnisk konflikt, no også med internasjonale dimensjonar etter terrorangrepet påsken 2019.

Les meir om Sri Lanka

Syria

I oldtida var Syria blant dei mest utvikla regionane i verda, med byar som har vore busette sidan sivilisasjonen begynte. Borgarkrig sidan 2011 har gjort landet til eit av dei fattigaste, og det minst fredfulle, i verda. 

Les meir om Syria

Thailand

Thailand

Relativ stabilitet har gjort Thailand til den økonomisk rikaste nasjonen på det søraustasiatiske fastlandet, men ikkje utan demokratiske problem, og med store miljøøydeleggingar på kjøpet.

Les meir om Thailand

Tyrkia

Tyrkia

Tyrkia har alltid vore eit knutepunkt mellom Europa og Asia. Det moderne Tyrkia har vore prega av ein dragkamp imot og vekk frå Europa, og mellom demokrati og despoti.

Les meir om Tyrkia

Usbekistan

Silkevegen gjorde ein gong Usbekistan, eller den gongen Sogdia og Baktria, til eit viktig og velståande knutepunkt mellom aust og vest.

Les meir om Usbekistan

Vietnam

Vietnam

Sidan Vietnamkrigen (1961–75) har Vietnam hatt ei eventyrleg økonomisk utvikling, men landet er i dag plaga av korrupsjon og miljøøydeleggingar.

Les meir om Vietnam