Hopp til innhold
Evje og Hornnes kommune sitt kommunevåpen viser to svarte gruvevogner. Motivet viser den tradisjonelle gruvedrifta i kommunen.
Evje og Hornnes kommune sitt kommunevåpen viser to svarte gruvevogner. Motivet viser den tradisjonelle gruvedrifta i kommunen.
Evje og Hornnes kommune sitt kommunevåpen viser to svarte gruvevogner. Motivet viser den tradisjonelle gruvedrifta i kommunen.
X
Innhald

Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder

Evje og Hornnes er regionssenteret for Setesdal, og den særskilte geologien i området gjer kommunen til eit populært reisemål for geologar og mineralsamlarar.

Evje og Hornnes kommune, 550 km2, ligg lengst sør i Setesdal i Aust-Agder og har ca. 3500 innbyggjarar. Kommunen grensar til Bygland i nord, Froland og Birkenes i aust, Iveland, Vennesla og Marnardal i sør og Åseral og Audnedal i vest.

Evje og Hornnes blei slått saman til éin kommune i 1960, og i 1986 blei òg området Lislevand i Birkenes innlemma i kommunen. Evje og Hornnes er handels- og skulesenter for dei indre bygdene på Agder. Evje er administrasjonssenteret i kommunen.

evje Hornnes Foto Leonhard B Johansen.jpg?w=600

Hornnes. Foto: Leonhard B. Jansen, med løyve for Allkunne.

Naturen er prega av ei blanding av bratte, skogkledde heiar og snaufjell i dei høgareliggjande områda og flate jordbruksområde og furumoar langs Otra-dalføret. Området har òg ein heilt særskilt geologi, med store førekomstar av nikkel, feltspat og mange sjeldne mineral.

Offentleg tenesteyting, varehandel og landbruk utgjer størstedelen av sysselsetjinga i kommunen. Evje og Hornnes har lange og sterke bergverkstradisjonar, med gruvedrift etter feltspat og malm, og Flåt nikkelgruve var på slutten av 1800-talet den største i Europa. I dag har den tidlegare bergverksdrifta gitt grunnlag for ei storsatsing på turisme, der entusiastar kjem for å oppleve den spesielle geologien i området og utforske dei sjeldne minerala som finst her.

I tillegg til ei rekkje kulturminne frå kommunen si bergverkshistorie, finst det eit geomuseum på Fennefoss som viser samlingar av lokale bergartar og mineral. Også Setesdalen Mineralpark på Hornnes viser fram mineral frå heile verda i ei utstilling som tek oss med på ei reise inn i fjellet. I Evje og Hornnes finn vi òg ei rekkje eldre kulturminne, mellom anna restar etter bygdeborgene på Horgeknipen, Kallshovet, Kleveknutten og Urdalsfjell.

(Artikkelen held fram under biletet)

Setesdalen Mineralpark i Evje og Hornnes kommune. Foto: Rolf Steinar Bergli, Flickr.com CC BY-NC-ND 2.0.

Setesdalen Mineralpark i Evje og Hornnes kommune. Foto: Rolf Steinar Bergli, Flickr.com CC BY-NC-ND 2.0.

Lokalavisa er Setesdølen, som kjem ut i Bygland to gonger i veka, og som er redigert på nynorsk. Regionavisa Fædrelandsvennen i Kristiansand dekkjer òg saker frå Evje og Hornnes.

I Evje og Hornnes har 65 prosent av skuleelevane nynorsk som hovudmål (2017-2018). Kommunen har vedteke nøytral målform i administrasjonen, som vil seie at offentlege dokument kan skrivast både på bokmål og nynorsk.

Bjørn Alfred Ropstad (KrF) har vore ordførar sidan 2003.

Kjelder

Ottar Grepstad: Nynorsk faktabok 2005. Nynorsk kultursentrum 2005

Peder Hovdan: Frå folkemål til riksmål. Oslo 1928

Olav O. Uleberg: Kultursoge for Evje og Hornnes. Evje 1990

aviskatalogen.no: http://www.aviskatalogen.no/jsf/map/index.jsf [lesedato 14.1.2015]

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), data om grunnskulane i Noreg, wis.no/gsi: http://www.wis.no/gsi/tallene [lesedato 14.1.2015]

Kommunal statistikk, kommuneprofilen.no: http://www.kommuneprofilen.no/Profil/Sysselsetting/DinRegion/syss_aar_nace_region.aspx [lesedato 14.1.2015]

Nettstaden til Evje og Hornnes kommune: http://www.e-h.kommune.no [lesedato 14.1.2015]

Peikarar

Nettstaden til Evje og Hornnes kommune

Først publisert: 31.08.2015
Sist oppdatert: 18.12.2017