Hopp til innhold

Skjåk kommune, Oppland

Skjåk er den bygda i landet med minst nedbør, med ei rekordnotering på berre 278 mm nedbør på eitt år.

Skjåk kommune, 2076 km2, ligg i Oppland, har om lag 2330 innbyggjarar og grensar i aust til Lesja, i sør til Lom, i sør og vest til Luster i Sogn og Fjordane, i vest til Stryn i Sogn og Fjordane og i nord til Stranda, Norddal og Rauma i Møre og Romsdal.
I 1866 vart kommunen skild ut frå Lom, då under namnet Skiaker.


Skjåk kommune er den øvste delen av Ottadalen, pluss nokre sidedalar og fjellområda på begge sider av hovuddalføret. Busetnaden er konsentrert om Ottadalen og sidedalen Bråtå, med administrasjonssenteret Bismo som den einaste tettstaden. Det er fleire fjelltoppar over 2000 moh. i kommunen, med Hestbrepiggen, 2172 moh., som den høgaste.


galleri

I den vide hovuddalen ligg tilhøva godt til rette for jordbruk, som er den største næringsvegen i kommunen. Dei små nedbørsmengdene har gjort bøndene avhengige av vatningsanlegg, og tidlegare vart vatnet ført i trerenner. På Bismo er der eit stort sagbruk, og dei andre viktige næringsgreinene i kommunen er verkstad- og næringsmiddelindustri.


Skjåk er mykje brukt som utgangspunkt for turar i Breheimen. Country festivalen Skjåk er ein av dei største countryfestivalane i landet og har vore arrangert årleg sidan 1984.
Avisa Fjuken er lokalavis for heile Ottadalen og vart grunnlagd 1988. Avisa kjem ut ein gong kvar veke, har hovudkontor på Bismo og er redigert på nynorsk.
I Skjåk tok dei første skulane i bruk nynorsk som opplæringsspråk i 1907. Nynorsk liturgi vart røysta inn i 1932, og nynorsk vart tenestespråk i kommunen i 1922. Kommunen har tre grunnskular, og skuleåret 2009/10 har 99 % av elevane ved desse skulane nynorsk.

Elias Sperstad (Sp) har vore ordførar sidan 2015.

Kjelder
Ottar Grepstad: Nynorsk faktabok 2005, 2005
Peder Hovdan: Frå folkemål til riksmål, 1928
Dag Juvkam: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, 1999
Store Norske Leksikon, bd. 13, 2006


Sist oppdatert: 18.12.2017