Hopp til innhold

Brynjulv Gjerdåker

Brynjulv Gjerdåker er historikar og har særleg arbeidd med norsk jordbrukshistorie. Han var historieprofessor ved Høgskulen i Volda frå 2002 til 2013.

Les meir om Brynjulv Gjerdåker

Edvard Ruud

Edvard Jentoft Ruud, gardbrukar, folkeminnesamlar, songar og forfattar frå Elgsnes ved Harstad i Troms. Ruud var mest kjend som formidlar av nordnorsk tradisjonsstoff, og då særleg song.

Les meir om Edvard Ruud

Gabriel Øidne

Gabriel Øidne, geograf og historikar. Han analyserte regionale skilnader med omsyn til partival, og innsikta hans om motkulturar fornya norsk valforsking.

Les meir om Gabriel Øidne

Halvard Bjørkvik

Halvard Bjørkvik, historikar, forskar og museumsmann. Han har lagt ned ein stor innsats for norsk lokalhistorisk forsking, formidling og kulturvern.
Les meir om Halvard Bjørkvik

Halvdan Koht

Halvdan Koht

Halvdan Koht, historikar, politikar og nynorskforkjempar. Han var utanriksminister då Nazi-Tyskland okkuperte Noreg 9. april 1940 og var ein omstridd mann både under og etter krigen.

Les meir om Halvdan Koht

Ivar Grøvik

Ivar Grøvik var målmann, folketalar og lokalhistorikar. Grøvik gjorde kultursoga om Sunnmøre til livsoppgåve og brukte store delar av livet sitt på ungdomslagsrørsla.

Les meir om Ivar Grøvik

Knut Liestøl

Knut Liestøl

Knut Olavsson Liestøl, folkeminneprofessor som hadde folkeviser som spesialfelt, organisasjonsmann og politikar med sterk påverknad i kultur- og målpolitikken i mellomkrigstida og opphavsmann til fornorskingsordet «rikskringkasting».

Les meir om Knut Liestøl

Kåre Lunden

Kåre Lunden

Kåre Lunden, historikar og forskar. Som uredd debattant med kvasse synspunkt og klar til å stille spørsmål ved etablerte sanningar var han blant dei mest markante norske historikarane i etterkrigstida.

Les meir om Kåre Lunden

Lars Reinton

Lars Reinton, historikar og lektor. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste innanfor norsk lokalhistorisk forsking og organisasjonsarbeid.

Les meir om Lars Reinton

Lars S. Vikør

Lars Sigurdsson Vikør, nynorsk leksikograf, samnorskmann, språkhistorikar og indonesiakjennar. Han har uvanleg omfattande kunnskap om norsk rettskriving og grammatikk.

Les meir om Lars S. Vikør

Leiv Mjeldheim

Leiv Mjeldheim, historikar ved Universitetet i Bergen. Han arbeidde særleg med norsk politisk historie og publiserte det meste av arbeida sine på nynorsk.

Les meir om Leiv Mjeldheim

Narve Bjørgo

Narve Bjørgo, historikar og forskar. Han har gitt viktige bidrag til norsk mellomalderhistorie og var ein sentral person i oppbygginga av Universitetet i Tromsø i 1970-åra.

Les meir om Narve Bjørgo

Ola Svein Stugu

Ola Svein Stugu, professor i historie ved NTNU i Trondheim. Han er ein profilert historieformildar og har gitt ut ei rekkje bøker om byhistorie og kulturhistorie.

Les meir om Ola Svein Stugu

Olav Riste

Olav Riste var historikar og professor emeritus ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Gjennom arbeidet viste han samanhengen mellom maktforholda i internasjonal politikk og utforminga av norsk tryggings- og utanrikspolitikk.

Les meir om Olav Riste

Per Sandal

Per Sandal, historikar, forskar og forfattar. Han har gitt viktige bidrag til å utvikle lokalhistorie som fag i Noreg i 1980- og 90-åra.

Les meir om Per Sandal

Rikard Berge

Rikard Berge, folkeminnesamlar og -granskar. Berge var ein produktiv og original granskar, og etterlét seg om lag 40 000 handskrivne A5-sider.

Les meir om Rikard Berge

Ståle Dyrvik

Ståle Dyrvik, historikar og forskar ved Universitetet i Bergen og ein av pionerane i norsk historisk demografi. Han har dessutan lokalhistorie, økonomisk historie og tidleg moderne historie som spesialfelt.

Les meir om Ståle Dyrvik

Sverre Steen

Sverre Steen, historieprofessor. Med eineståande formidlingsevne og blikk for dei lange linjene førte han historieforskinga ut til det norske folk.

Les meir om Sverre Steen

Tord Lien

Tord Lien

Tord André Lien, historikar, stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Sør-Trøndelag og olje- og energiminister i Solberg-regjeringa frå oktober 2013.

Les meir om Tord Lien

Øystein Orten

Øystein Orten

Øystein Orten er lyrikar og romanforfattar, med eit førebels hovudverk i den laust samanbundne romantrilogien Livingstones Retrett, Vegen til Neverland og Rabarbrakrigen. I seinare utgivingar har Orten skrive seg inn i nye sjangrar, og i både noveller og dokumentarbok understrekar forfattaren sitt litterære rotfeste på Nordvestlandet.

Les meir om Øystein Orten

Aage Engesæter

Aage Engesæter, historikar og museumsdirektør i Sogndal. Han har hatt ei sentral rolle i historieforsking og formidling ved Sogn og Fjordane distriktshøgskule og Sogn Folkemuseum sidan 1970-åra.

Les meir om Aage Engesæter