Hopp til innhold
X
Innhald

Johan Veka

Johan Veka, lærar, folkeminnegranskar, lokalhistorisk forfattar og bygdehistorikar med kongens fortenestemedalje i gull.

Johan Veka var fødd 23. mars 1896 på Sand i Ryfylke og døydde 24. juni 1985 i Suldal. Han budde på garden Bråtveit i Suldal. Etter å ha gått på Ryfylke Folkehøgskule på Sand tok han lærarskulen i Kristiansand.

Veka var først lærar i Sunnhordland og Telemark, men arbeidde så på Bråtveit skule frå 1923 til 1965. Han var folkeminnegranskar og skreiv mykje om folkelivet i Indre Ryfylke både i tidsskrift og aviser, og han var òg ein mykje nytta folketalar. Veka var mellom anna formann i Suldal Mållag og medarbeidar i Norsk målførearkiv.

Han samla bygdehistorisk stoff, som han gav ut i bøker, mellom anna Liv og lagnad i Suldal. I 1950-åra var han medarbeidar i bokverket Norges Bebyggelse og skreiv artikkelen om Suldal der. Frå 1940 skreiv han òg mange artiklar i årboka Ætt og Heim, utgitt av Rogaland historie- og ættesogelag. I 1972 fekk han kongens fortenestemedalje i gull – ein stor ærespris for bygdehistorikaren.

Veka var òg kristeleg interessert og gav ut boka Glytt frå kristenlivet i Rogaland i 1952. Han henta stoff både frå skriftlege kjelder og frå samtalar med eldre folk. Med det tok han òg vare på mykje munnleg tradisjon.

Kjelder

Hallvard M. Hoftun: Gamle Suldal. Gards- og ættesoge. Suldal 1972

Haakon M. Fiskaa og Haakon Falck Myckland: Norges bebyggelse. Sørlige seksjon. Herredsbindet for Rogaland Nordre del. Oslo 1959

Rogaland historie- og ættesogelag: Ætt og Heim. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. Stavanger 1975

Forfattarregister til Ætt og Heim 1914–1977

Peikarar

Gunvor Bakka, Ernst Berge Drange og Ingvar Olimstad (red.): Med Suldal i hjarta. Johan Veka. Eit hundreårsskrift (antologi). Ryfylke 1996. Tilgjengeleg i Bokhylla, nb.no

Først publisert: 12.02.2019
Sist oppdatert: 12.02.2019