Hopp til innhold
X
Innhald

Leiv Mjeldheim

Leiv Mjeldheim, historikar ved Universitetet i Bergen. Han arbeidde særleg med norsk politisk historie og publiserte det meste av arbeida sine på nynorsk.

Leiv Mjeldheim var fødd i Haus i Hordaland 26. januar 1929 og døydde i Bergen 12. oktober 2011. Han tok magistergraden i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 1953. Frå 1955 til 1966 var han utanriksmedarbeidar i Bergens Tidende, og i frå 1966 var han universitetslektor i historie ved Universitetet i Bergen. Han var professor i samtidshistorie same staden frå 1975 til han gjekk av med pensjon i 1996.

Alt magisteravhandlinga i statsvitskap, Ministeriet Konow 1910–1912. Ein studie i parlamentarisme og partipolitikk (1955) var historisk orientert. Som historikar var fagområdet hans politisk historie og partitilhøve. Mjeldheim sitt hovudarbeid var dei tre banda om Venstres historie, frå partiet blei skipa og fram til 1940: Parti og rørsle (1978), Folkerørsla som vart parti. Venstre frå 1880-åra til 1905 (1984) og Den gylne mellomvegen (2006). Han sameinte historisk og statsvitskapleg forsking og synte med det ei fleirfagleg tilnærming som var karakteristisk for den faglege produksjonen hans. Mjeldheim var òg oppteken av lokalhistorie. Hans skreiv bygdebok for Haus, leidde arbeidet med Arnas historie og var sterkt oppteken av museumssaka i Hordaland.

Mjeldheim skreiv lærebøker som blei «klassikarar», mellom anna Politiske prosessar og institusjonar (1969) og Det politiske system (1971), som begge kom i ei rekkje opplag.

Kring 1990 leidde Mjeldheim det store nasjonale etter- og vidareutdanningsopplegget «Norsk historie» i samarbeid med NRK, Norsk Fjernundervisning og alle dei faghistoriske miljøa i Noreg – truleg det største prosjektet av dette slaget i Noreg så langt.

Kjelder

Jon Gunnar Arntzen (red.): Hvem er Hvem? Oslo 1994

Nils Roll-Hansen mfl.: Universitetet i Bergens historie, bd. II. Bergen 1996

Tore Grønlie: «Minnetale over Leiv Mjeldheim». Det Norske Videnskaps-Akademi, 8.3.2012, dnva.no: http://www.dnva.no/artikkel/vis.html?tid=61061 [lesedato 4.1.2016]

Først publisert: 16.09.2016
Sist oppdatert: 26.09.2016