Hopp til innhold

Haakon Magnus

Haakon Magnus

Haakon Magnus er kronprins i Noreg. Han er gift med kronprinsesse Mette-Marit. Kronprins Haakon har engasjert seg i internasjonale utfordringar og har vore oppteken av å tilpasse den kongelege rolla til si tid.

Les meir om Haakon Magnus

Harald 5.

Harald 5.

Harald 5. er konge i Noreg og den første norske kongen som er fødd her i landet sidan 1380. Kong Harald har vore konge sidan 1991. Saman med dronning Sonja har kong Harald vidareført og modernisert det norske kongedømet, og han nyt stor respekt som ein inkluderande konge.

Les meir om Harald 5.

Olav den heilage

Olav den heilage

Olav Haraldsson var norsk konge frå 1015 til 1028 og spela ei avgjerande rolle i rikssamlinga og grunnlegginga av kyrkja i Noreg. Han fall i slaget ved Stiklestad i 1030, etter å ha prøvd å vinna att riket. Seinare vart han ein viktig nordisk helgen.

Les meir om Olav den heilage

Harald Grenske

Harald Grenske, konge i Vestfold på 900-talet. I følgje sagatradisjonen var han sonesons son av Harald Hårfagre og far til Heilag-Olav.

Les meir om Harald Grenske

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre er ein norsk sogekonge som skal ha samla Noreg til eitt rike etter slaget ved Hafrsfjord. Omstenda kring Hårfagre sitt liv og slektskapen til seinare kongar er likevel usikre. Mest truleg var Harald Hårfagre ein vestlandskonge, som i Hafrsfjord nedkjempa andre småkongar.

Les meir om Harald Hårfagre