Hopp til innhold

Kieltraktaten

Kieltraktaten, vanleg nemning på traktaten som vart inngått i Kiel 14. januar 1814 mellom Danmark og Sverige. Den dansk-norske kong Frederik VI avstod Noreg til Sverige.
Les meir om Kieltraktaten

Danegjeld

Danegjeld, namnet på den tributten som dei engelske og franske kongane måtte betale for å inngå fred og sleppe herjingar frå skandinaviske krigarar som var leidde av danekongen.

Les meir om Danegjeld

Gilde

Gilde, nemning på ulike samanslutningar. Gilda hadde opphav i drikkelag som utvikla seg til fastare foreiningar i høgmellomalderen.

Les meir om Gilde

Gropkeramikk

Gropkeramikk, buplassfunn som er kjende frå ei rekkje lokale kulturar frå den yngre steinalderen, spreidd over Danmark, Sør-Sverige og Sør-Noreg.

Les meir om Gropkeramikk

​Ulrik Frederik Gyldenløve

Ulrik Frederik Gyldenløve, 1638–1704, var son av Frederik III og statthaldar i Noreg frå 1664. Han bidrog til fleire reformer i forvaltninga som svekte det lokale sjølvstyret og stillinga til bøndene i rettsapparatet.

Les meir om ​Ulrik Frederik Gyldenløve

Schoutbynacht

Schoutbynacht [skautbeinakt] (frå nederlandsk), den lågaste admiralsgraden i Danmark-Noreg og Sverige før 1771, då han vart erstatta av konteadmiral.

Les meir om Schoutbynacht