Hopp til innhold

Cecilie Krog

Cecilie Krog

Cecilie Krog var kvinnesakskvinne og ein pioner for kvinner i akademia. Ho var første norske kvinne som fekk studere ved Universitetet, gjennom eit privat lovforslag i Stortinget.
Les meir om Cecilie Krog

Harald 5.

Harald 5.

Harald 5. er konge i Noreg og den første norske kongen som er fødd her i landet sidan 1380. Kong Harald har vore konge sidan 1991. Saman med dronning Sonja har kong Harald vidareført og modernisert det norske kongedømet, og han nyt stor respekt som ein inkluderande konge.

Les meir om Harald 5.

Kvenar

Kvenar

Kvenar, eller norskfinnar, er etterkomarar av folk med finsk bakgrunn som innvandra til Noreg gjennom fleire hundreår, og som snakka den finskætta dialekten kvensk.

Les meir om Kvenar

Milorg

Milorg, militær motstandsorganisasjon i det okkuperte Noreg som vart bygd opp i 1940–45. I 1945 var over 40 000 nordmenn medlem i Milorg.

Les meir om Milorg

Nils Hjelmtveit

Nils Hjelmtveit, lærar og politikar for Arbeidarpartiet, som kyrkje- og undervisningsminister innførte han framhaldsskule, og han kjempa mot obligatorisk teoretisk ungdomsskule for alle elevar.

Les meir om Nils Hjelmtveit

Ole Olsen Lian

Ole Olsen Lian, 1868–1925, var typograf, fagorganisasjonsleiar og politikar i Arbeidarpartiet. Lian var formann i LO frå 1907 og fram til han døydde. 

Les meir om Ole Olsen Lian

Osloavtalen

Osloavtalen

Osloavtalen, avtale som vart inngått i 1993 mellom Israel og den palestinske frigjeringsorganisasjonen PLO etter hemmelege forhandlingar i Oslo. Avtalen førte til ein fredsavtale.
Les meir om Osloavtalen

Paal Berg

Paal Berg

Paal Olav Berg, jurist og politikar for Venstre, var sentral i den norske motstandskampen under andre verdskrigen og var den offisielle leiaren for Heimefronten.

Les meir om Paal Berg

Romaniar

Romaniar, som òg vert kalla taterar eller reisande, har vore i Noreg i fem hundre år. Dei har vore utsette for hardhendte overgrep frå styresmaktene.

Les meir om Romaniar

Romar

Romar, som òg vert kalla sigøynarar, byrja å kome til Noreg rundt 1860, då styresmaktene oppheva ei streng innvandringslov. På 1900-talet kom nye innreiseforbod, og norske romar vart utsette for grove overgrep av styremaktene.

Les meir om Romar

Vidkun Quisling

Vidkun Quisling

Vidkun Abraham Lauritz Quisling, 1887–1945, var offiser og politikar. Quisling danna det nazistiske partiet Nasjonal Samling, NS. Han vart utnemnd av Hitler til "ministerpresident" i Noreg i 1942. Quisling vart i 1945 dømd for landssvik og avretta.

Les meir om Vidkun Quisling

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen, føregangskvinne for målsak og kvinnesak, Noregs første kvinnelege profesjonelle kunstmalar, ein av dei første nynorskbrukarane i landet og saman med Camilla Collett grunnleggjar av norsk kvinnerørsle.
Les meir om Aasta Hansteen