Hopp til innhold

Cecilie Krog

Cecilie Krog

Cecilie Krog var kvinnesakskvinne og ein pioner for kvinner i akademia. Ho var første norske kvinne som fekk studere ved Universitetet, gjennom eit privat lovforslag i Stortinget.
Les meir om Cecilie Krog

Kieltraktaten

Kieltraktaten

Kieltratraktaten var ein avtale mellom den svenske og danske kongen, som vart underteikna i Kiel 14. januar 1814. I avtalen skulle kongen av Danmark, Fredrik VI, gje Noreg til kongen av Sverige. Kieltraktaten var ei viktig brikke i sjølvstendeopprøret som førte fram til Grunnlova på Eidsvoll i 1814.

Les meir om Kieltraktaten

Milorg

Milorg, militær motstandsorganisasjon i det okkuperte Noreg som vart bygd opp i 1940–45. I 1945 var over 40 000 nordmenn medlem i Milorg.

Les meir om Milorg

Osloavtalen

Osloavtalen

Osloavtalen, avtale som vart inngått i 1993 mellom Israel og den palestinske frigjeringsorganisasjonen PLO etter hemmelege forhandlingar i Oslo. Avtalen førte til ein fredsavtale.

Les meir om Osloavtalen

Paal Berg

Paal Berg

Paal Olav Berg, jurist og politikar for Venstre, var sentral i den norske motstandskampen under andre verdskrigen og var den offisielle leiaren for Heimefronten.

Les meir om Paal Berg

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen, føregangskvinne for målsak og kvinnesak, Noregs første kvinnelege profesjonelle kunstmalar, ein av dei første nynorskbrukarane i landet og saman med Camilla Collett grunnleggjar av norsk kvinnerørsle.
Les meir om Aasta Hansteen