Hopp til innhold
X
Innhald

Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten, avtale som vart inngått 9. februar 1920 som gir Noreg suverenitet over Svalbard.

Svalbardtraktaten, avtale som vart inngått 9. februar 1920 mellom Noreg, USA, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederland, Storbritannia og Sverige som gir Noreg suverenitet over Svalbard. Seinare har også andre land slutta seg til traktaten, mellom andre det tidlegare Sovjetunionen, no Russland. Avtalen tredde i kraft 14. august 1925.

Svalbardtraktanen slår fast at Svalbard og Bjørnøya er ein del av Noreg, og norske lover gjeld. Samstundes har borgarar av signarturlanda lov til å busette seg på Svalbard, drive næringsverksemd, jakt og fiske.

Svalbardtraktanen slår også fast av Svalbard er eit demilitarisert område.

Peikarar

Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten), lovdata.no

Rolf Einar Fife: «Folkerettslige spørsmål i tilknytning til Svalbard», sist oppdatert 12.12.2014, regjeringen.no 

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.04.2016
Sist oppdatert: 14.08.2020