Hopp til innhold
X
Innhald

Undersøkingskommisjonen av 1945

Undersøkingskommisjonen av 1945, komité som vart oppnemnd ved kongeleg resolusjon av 3. august 1945. Komiteen skulle granske handlingane til Stortinget, regjeringa, Høgsterett, Administrasjonsrådet og andre sivile og militære styresmakter før og under den tyske okkupasjonen mellom 1940 og 1945, medrekna arbeidet til regjeringa i London.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 11.04.2016
Sist oppdatert: 11.04.2016