Hopp til innhold
X
Innhald

Allting

Allting er namnet på tinga der alle frie og sjølvhjelpne bønder hadde plikt og rett til å møte.

Det skil seg frå tinga som vart organiserte etter eit representasjonsprinsipp med såkalla nemndemenn, til dømes lagting og fylkesting. Allting er også namnet på parlamentet på Island i dag. 

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.03.2017
Sist oppdatert: 24.03.2017