Hopp til innhold
X
Innhald

Anker

Anker er ei slekt som innvandra til Noreg frå Sverige på 1600-talet.

Anker er ei slekt som innvandra frå Sverige i 1668 med kjøpmann Erich Olsson (eller Olafsson) Ancher (1644–99). Han vart adla i 1778 under namnet Anker. Namnet kjem av at Erichs far, Olaf Erichsson, var ankersmed. Søknaden om adelskap var bygd på ein oppdikta slektskap med den utdøydde svenske adelsgreina «Anckar». Det gjekk greitt igjennom, truleg mot rundeleg med pengar til kongen. Frå slutten av 1700-talet var familien blant dei leiande i norsk næringsliv og hadde etter kvart stor politisk innverknad. Peder Anker tok til dømes del i grunnlovssamlinga i 1814 og vart seinare norsk statsminister under statssambandet med Sverige.

Bernt Ankers formue vart testamentert bort til opprettinga av det ankerske fideikomiss, ein uavhendeleg familieformue, der avkastinga skulle gå til allmenne formål. Dette gjekk inn i 1819, etter ein veldig bybrann, som særleg ramma eit plankelager. Mykje av eigedomen forsvann likeins ut av slekta på 1800-talet. Godset til Bogstad gard og eigedomar i Nordmarka vart førte vidare av kvinner som gifta seg inn i andre slekter.

Først publisert: 06.11.2019
Sist oppdatert: 06.11.2019