Hopp til innhold
X
Innhald

Opplandene

Opplandene vart i mellomalderen brukt om landskapa nord- og innover i landet frå Viken, det vil seie landet frå og med Romerike og Ringerike i sør, over Hadeland, Land, Toten og Hedmarks-bygdene nordover til Gudbrandsdalen og Østerdalen. Det svarar altså ikkje til Oppland fylke i dag.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.04.2017
Sist oppdatert: 05.04.2017