Hopp til innhold
X
Innhald

Sysselmann

Sysselmann, som kjem frå norrønt sýslumaðr, var opphavleg tittelen på ein militær leiar for kongeleg oppbod, som vart den øvste kongelege embetsmannen i sysselen, som var namnet på eit embetsdistrikt. Sysselmannen var ombodsmannen til kongedømmet i distrikta frå 1170-åra. Han vart rekruttert frå hirda, som var samansett av adelsmenn med eit særleg truskapsforhold til kongen. Sysselmannen opptredde på vegner av kongen, var politimynde, organiserte leidangen, rettsutøvinga og fullbyrda dommane frå tinget. Han samla òg inn landskuld av krongods, skattar og bøter på vegner av kongen. Bøter var den viktigaste inntekta til sysselmannen. Han hadde rekneskapsplikt for dei faste offentlege inntektene, men ikkje for bøtene.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.04.2017
Sist oppdatert: 05.04.2017