Hopp til innhold
X
Innhald

Tingfred

Tingfred er etter gammal norsk rett vern for den som var på veg til tinget, oppheldt seg der eller var på heimvegen derifrå. Åtak på personar under slike omstende var ubotamål. Det vil seie at dei ikkje bøtast for og førte til utlegd, altså fredløyse.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.04.2017
Sist oppdatert: 05.04.2017