Hopp til innhold

Endre Jerpstad

Endre Jerpstad, forfattar og kunstnar frå Meldal som på slutten av 1800-talet kritiserte korleis samfunnet tok seg av dei som fall utanfor fellesskapen.

Les meir om Endre Jerpstad

Les Nabis

Les Nabis (av hebraisk ’profet’), fransk målargruppe i Paris i åra 1888–99 som samla seg om ønsket om eit meir åndeleg måleri og dristige biletavskjeringar.
Les meir om Les Nabis

Nadar

Nadar (pseudonym for Gaspard-Félix Tournachon), 1820–1910, var fransk fotograf, karikaturteiknar og forfattar.
Les meir om Nadar

Nils Bergslien

Nils Bergslien, kunstmålar og skulptør. Bergslien var ein folkelivsskildrar som nytta motiv frå norsk bygdetradisjon og frå norsk soge. Særleg er han kjend for nissebileta sine og andre bilete med godlynt skjemt.

Les meir om Nils Bergslien

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen, føregangskvinne for målsak og kvinnesak, Noregs første kvinnelege profesjonelle kunstmalar, ein av dei første nynorskbrukarane i landet og saman med Camilla Collett grunnleggjar av norsk kvinnerørsle.
Les meir om Aasta Hansteen