Hopp til innhold

Andrej Nebb

Andrej Nebb, polsk multikunstnar som her til lands er mest kjend for tida i De Press, eit av dei viktigaste og mest originale banda i bølgja med ny norsk musikk tidleg i 1980-åra.

Les meir om Andrej Nebb

Arnt Bakke

Arnt Bakke, høgskulelektor og folkemusikksamlar. Han oppretta Nordnorsk Folkemusikksamling i 1949 og var den første styraren av samlinga.

Les meir om Arnt Bakke

Berit Opheim

Berit Opheim, songar og kvedar. Tre gonger har ho vore den beste i vokal tradisjonsmusikk på Landskappleiken. Ho meistrar andre songformer like godt.

Les meir om Berit Opheim

Berit Pynte

Berit Pynte, landskjend langeleikspelar i samtida. Ho var ein viktig tradisjonsformidlar innanfor norsk folkemusikk på 1800-talet.

Les meir om Berit Pynte

Brita Bratland

Brita Bratland, bonde og kvedar, blei med sitt rike repertoar og sin tekstretta syngjestil ei viktig inspirasjonskjelde for yngre folkesongarar i 1970-åra.

Les meir om Brita Bratland

Edvard Ruud

Edvard Jentoft Ruud, gardbrukar, folkeminnesamlar, songar og forfattar frå Elgsnes ved Harstad i Troms. Ruud var mest kjend som formidlar av nordnorsk tradisjonsstoff, og då særleg song.

Les meir om Edvard Ruud

Erik Eggen

Erik Eggen var lektor, dirigent, komponist og forfattar. Han tok doktorgrad i nordisk mellomaldermusikk og omsette fleire klassiske tekstar til nynorsk.

Les meir om Erik Eggen

Gjermund Larsen

Gjermund Larsen

Gjermund Larsen, komponist, folkemusikar og felespelar frå Verdal. Larsen utfordrar folkemusikktradisjonen med sjangeroverskridande komposisjonar. Han har vunne fem spelemannsprisar i fire ulike kategoriar.

Les meir om Gjermund Larsen

Hallvard Ørsal

Hallvard Ørsal, ein av dei mest kjende spelemennene på Nordmøre i byrjinga av førre hundreår. Han komponerte slåttar og vann fleire prisar.

Les meir om Hallvard Ørsal

Harald Sæverud

Harald Sæverud

Harald Sæverud var komponist frå Bergen. Sæverud komponerte symfoniar,  slåttar og stev, som Kjempeviseslåtten (1939–45). Verket er eit symbol på norsk motstand mot den tyske okkupasjonen under andre verdskrig.

Les meir om Harald Sæverud

Hauk Buen

Hauk Buen er ein av våre mest framifrå og avhaldne hardingfelespelemenn. Han driv familiegarden i Jondalen i Buskerud, vidarefører telemarksspelet og held konsertar med eige feler i inn- og utland.

Les meir om Hauk Buen

Håvard Gibøen

Håvard Knutson Gibøen, spelemann og gardbrukar frå Telemark, den sentrale figuren i ei av dei viktigaste tradisjonslinene i norsk folkemusikk.

Les meir om Håvard Gibøen

Ingrid Andsnes

Ingrid Andsnes

Ingrid Andsnes, pianist som har vore oppteken av å utforske nye formidlingsmåtar for klassisk musikk. Som solist og kammermusikar har ho i fleire år reist på turnear for Rikskonsertane og Den kulturelle skulesekken.

Les meir om Ingrid Andsnes

Jakob Kobberstad

Jakob Nilsson Kobberstad, lærar, skulebokforfattar og tonesetjar.  Han laga notetillegget til Ivar Aasens Symra i 1875 og tonesette sjølv seks av songane.

Les meir om Jakob Kobberstad

Jan-Petter Blom

Jan-Petter Blom, folkemusikkforskar, felespelar og professor i sosialantropologi, pedagog og pådrivar innanfor norsk folkemusikk gjennom mange tiår.

Les meir om Jan-Petter Blom

Jens Brekke

Jens Brekke

Jens Brekke, lærar, kulturarbeidar og songar frå Vik i Sogn. Han er ein framståande formidlar av Per Sivle si dikting, men har også skrive og framført ei rekkje eigne viser og småforteljingar.

Les meir om Jens Brekke

Jørgen Gravvold

Jørgen Alfred Gravvold var ein folkekjær poet, visediktar og revyforfattar på Nordmøre. Mange av tekstane hans har fått eit nasjonalt publikum gjennom samarbeidet med komponisten Henning Sommerro.

Les meir om Jørgen Gravvold

Knut Buen

Knut Buen er hardingfelespelemannen, rosemålaren og kulturarbeidaren som for mange står som symbolet på norsk folkemusikk og tradisjonskunst.

Les meir om Knut Buen

Knut Vaage

Knut Vaage, komponist og utøvar av improvisasjons- og samtidsmusikk. Han er særleg oppteken av møte mellom konservative former og moderne estetikk.

Les meir om Knut Vaage

Knut Aastad Bråten

Knut Aastad Bråten, kulturhistorikar, folkemusikar, skribent, redaktør og dagleg leiar for Jørn Hilme-stemnet. Han er ein av dei fremste utøvarane på langeleik her i landet.

Les meir om Knut Aastad Bråten

Kristina Lund

Kristina Stine Friborg Lund var organist i Stavanger domkyrkje i meir enn 30 år og er den første identifiserte kvinna som skreiv på norsk dialekt.

Les meir om Kristina Lund

Kygo

Kygo

Kygo, norsk artist, DJ og komponist som har gjort internasjonal suksess med elektronisk dansemusikk, EDM. Han er den artisten som på kortast tid har nådd ein milliard avspelingar på Spotify.

Les meir om Kygo

Lars Osa

Lars Osa

Lars Anderssen Osa var ein skrivefør målmann og musikalsk kunstmålar som gav mange bidrag til nynorsk kulturhistorie og portretterte den aldrande Ivar Aasen.

Les meir om Lars Osa

Lars Søraas d.e.

Lars Søraas d.e., organist og korleiar som vart landskjend for arbeidet med songkulturen i Noreg, og som i 1907 sette tone til «Den fyrste songen» av Per Sivle.
Les meir om Lars Søraas d.e.

Leif Ove Andsnes

Leif Ove Andsnes er pianist. Andsnes har gitt ut ei rekkje plater med musikk av mellom andre Grieg, Chopin, Liszt og Janáček og vert ofte omtala som ein av dei største musikarane i sin generasjon.
 

Les meir om Leif Ove Andsnes

Linda Øvrebø

Linda Øvrebø, sopran, markerte seg tidleg i store fjernsynsoverføringar, til dømes frå OL på Lillehammer, ved Nobel-konserten i Oslo og i NRK.
Les meir om Linda Øvrebø

Magnar Åm

Magnar Åm

Magnar Åm er ein komponist som sameiner eit fritonalt tonespråk med melodiske kvalitetar, og som tek både tradisjonelle og folkemusikalske element opp i sitt personlege uttrykk. Dei fritonale elementa blir kombinerte med eit sterkt medvit om musikken sin plass i rommet, noko som gjer koreografi og plassering av instrumenta til ein integrert del av musikken.

Les meir om Magnar Åm

Magnus Dagestad

Magnus Dagestad, treskjerar og skulestyrar. Han arbeidde for ein norsk riksstil, som han kalla det, ein brukskunst og ein prydkunst som bygde på det beste i den norske folkekunsten frå mellomalderen.

Les meir om Magnus Dagestad

Niko Valkeapää

Niko Valkeapää

Niko Valkeapää, samisk norsk-finsk songar, låtskrivar og joikar med internasjonalt ry. Han syng på samisk og har gjennom 25 år utvikla samisk musikk mot elektronika-pop og blues til inspirasjon for yngre samiske artistar.

Les meir om Niko Valkeapää

Paul Martinus Gjærder

Paul Martinus Gjærder, sjølvlærd bladmann og boktrykkjer som stor i fremste rekkje blant idealistane som bygde grunnmuren til den nynorske pressa på slutten av 1800-talet.

Les meir om Paul Martinus Gjærder

Per Sæmund Bjørkum

Per Sæmund Bjørkum, fiolinist, spelemann og pedagog, med blikket retta mot både folkemusikktradisjonen frå Vågå og det store kunstmusikalske repertoaret.

Les meir om Per Sæmund Bjørkum

Ragnar Bjerkreim

Ragnar Bjerkreim, komponist som fekk sitt gjennombrot med musikken til filmane om Kamilla og tyven. Han har sidan komponert musikk for film og fjernsyn og er ein sentral bidragsytar i interesseorganisasjonen NOPA.

Les meir om Ragnar Bjerkreim

Reidar Brendeland

Reidar Brendeland, artist, komponist og tekstforfattar. Han er primus motor i folkrockgruppa Vestlandsfanden, der han som den einaste har vore med heilt sidan starten. Gruppa har hatt fleire store hitar, mellom anna «Plommer i Hardanger».

Les meir om Reidar Brendeland

Reidar Hauge

Reidar Hauge, organist og kordirigent, som gjennom skipinga av Glogerakademiet i 2001 og Glogerfestspillene i 2002 har gitt tyngde til musikklivet i Kongsberg.

Les meir om Reidar Hauge

Rolf Myklebust

Rolf Myklebust, musikar og tradisjonssamlar. Han gjorde Folkemusikkhalvtimen i NRK Radio til programmet mange snakka negativt om, men som mange fleire lytta til.

Les meir om Rolf Myklebust

Sigbjørn Apeland

Sigbjørn Apeland, organist og etnomusikolog som har markert seg både som utøvar og forskar med sterk interesse for folkelege og verdslege uttrykk.

Les meir om Sigbjørn Apeland

Sigmund Groven

Sigmund Groven er musikar, komponist og ein av dei fremste munnspelartistane i verda. Bak seg har Groven ei rekkje plater med eigne komposisjonar og tolkingar av populære låtar, folkemusikk og klassiske stykke, til dømes «Vårsøg», frå albumet Songar utan ord frå 1984.

Les meir om Sigmund Groven

Sigrid Terese Moldestad

Sigrid Terese Moldestad

Sigrid Terese Moldestad, folkemusikar og felespelar som har samarbeidd med ei rekkje andre musikarar. Ho har vunne Spellemannsprisen i kategorien folkemusikk fleire gonger, seinast i 2007 for albumet Taus basert på musikken til kvinnelege felespelarar frå Nordfjord og Sunnmøre.

Les meir om Sigrid Terese Moldestad

Sigvart Dagsland

Sigvart Dagsland

Sigvart Dagsland, vokalist, komponist og tekstforfattar. Iøyrefallande melodiar framførte på stavangerdialekt har vorte eit varemerke for Dagsland, men musikken hans har eit vidt spekter – frå høgtidelege salmar til laussleppt humor.

Les meir om Sigvart Dagsland

Sondre Bratland

Sondre Bratland

Sondre Bratland, folkesongar frå Telemark som i tiår og på personleg og særeige vis har formidla den mollstemde «blå gleda» som han så råkande omtaler stemninga i den vokale, religiøse folkemusikktradisjonen.

Les meir om Sondre Bratland

Stein Ove Berg

Stein Ove Berg

Stein Ove Berg, artist og låtskrivar. Med viser som «Kommer nå», «Manda morra blues» og «Ta hverandre i hånda og hold» var han ein av dei mest populære visesongarane i Noreg i 1970-åra.

Les meir om Stein Ove Berg

Tone Hulbækmo

Tone Hulbækmo, songar, komponist og arrangør, som har vore ein pioner i å formidle tradisjonsstoff i utradisjonelle og sjangerkryssande utformingar.

Les meir om Tone Hulbækmo

Tore Brunborg

Tore Brunborg, jazzsaksofonist, komponist og arrangør. Han har bak seg ei brei musikalsk verksemd, men er mest kjend for det lågmælte, meditative uttrykket.

Les meir om Tore Brunborg

Tore Bruvoll

Tore Bruvoll

Tore Bruvoll, gitarist og komponist som er inspirert av den nordnorske folkemusikken. Han er mykje brukt som frilansfolkemusikar og er ein av initiativtakarane til gruppa Hekla Stålstrenga.

Les meir om Tore Bruvoll

Torleiv Bjørgum

Torleiv Hallvardsson Bjørgum, folkemusikar og kulturarbeidar frå Setesdal, som med markerte rørsler i armar og bein heldt takten heilt til han døydde på scenen.

Les meir om Torleiv Bjørgum

Trygve Hoff

Trygve Henrik Hoff, artist, komponist og tekstforfattar som gjennom ei mengd songar framførte på dialekt har gjort nordnorsk visekunst til allemannseige.

Les meir om Trygve Hoff

Turboneger

Turboneger

Turboneger, norsk rockgruppe danna i 1988. Ei blanding av glamrock, tungrock og punk, samt eit outrert image har skaffa dei eit stort publikum også utanfor Noreg. Fansen kallar seg Turbojugend.

Les meir om Turboneger

Åge Aleksandersen

Åge Aleksandersen

Åge Aleksandersen er vokalist, gitarist og bandleiar. Han er av mange rekna som trønderrockens "far", og har vore ein vegvisar for å bruke norsk språk og dialekt i rockemusikk. LP-en Levva Livet! selde over 250 000 eksemplar.

 

Les meir om Åge Aleksandersen