Hopp til innhold

Alf Sommer

Alf Sommer, skodespelar og sceneinstruktør, medverka i komediar og drama, var ein av pionerane i Fjernsynsteateret og bidrog til å gjere Den fjerde nattevakt til nasjonal eige.

Les meir om Alf Sommer

Anne Gullestad

Anne Gullestad, skodespelar, instruktør og teatersjef. Gullestad gjekk i bresjen for å opprette regionteater i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Les meir om Anne Gullestad

Asbjørn Toms

Asbjørn Toms var skodespelar, instruktør og forfattar. I samarbeid med Alf Prøysen stod Toms bak ei suksessrik dramatisering av Prøysens roman Trost i taklampa.

Les meir om Asbjørn Toms

Astrid Sommer

Astrid Rosendal Sommer, skodespelar ved Det Norske Teatret, kjend for generasjonar av nordmenn gjennom radio- og fjernsynsteater for barn og vaksne.

Les meir om Astrid Sommer

Bjørn Skagestad

Bjørn Skagestad, skodespelar, debuterte ved Det Norske Teatret, der han var tilsett frå 1969 til 1987. Han har markert seg som ein allsidig skolespelar, ein av dei fremste i den generasjonen han høyrer til.

Les meir om Bjørn Skagestad

Bjørn Sundquist

Bjørn Sundquist

Bjørn Richard Sundquist, skodespelar som gjennom karakteristiske hovudroller har hatt ein svært sentral posisjon innanfor norsk teater, fjernsyn, film og radioteater sidan 1970-åra. Han har vunne Amandaprisen for beste mannlege hovudrolle fire gonger.

Les meir om Bjørn Sundquist

Dore Lavik

Dore Olivarius Lavik, skodespelar, journalist og teatersjef, vann seg ry som opplesar på landsmål og grunnla sitt eige teater.

Les meir om Dore Lavik

Espen Skjønberg

Espen Skjønberg

Espen Henrik Skjønberg har vore ein sentral norsk skodespelar på teater, i radio og på film, etter kvart også i fjernsynet, sidan 1950-åra. Uoffisielt blir han rekna som den norske scenekunstens «Grand Old Man».

Les meir om Espen Skjønberg

Finn Kvalem

Finn Kvalem, skodespelar, instruktør og omsetjar, byrja karrieren sin ved Det Norske Teatret og var tilknytt teatret i 14 år, frå 1956 til 1969.

Les meir om Finn Kvalem

Frank Kjosås

Frank Kjosås

Frank Kjosås, norsk skodespelar. Han har nådd breitt ut til publikum gjennom allsidige roller på teater, film, i fjernsynsseriar og musikalar. Sidan 2006 har han vore tilsett ved Det Norske Teatret.

Les meir om Frank Kjosås

Gerd Høst

Gerd Høst Heyerdal, professor, forfattar og skodespelar med inngåande kjennskap til tysk kultur og ein sentral brubyggjar mellom Noreg og Tyskland etter krigen.

Les meir om Gerd Høst

Henny Moan

Henny Elisabeth Moan, norsk skodespelar. Ho har hatt ein sentral posisjon i norsk teater sidan 1950-åra og er dessutan kjend for medverknad i ei rekkje filmar.

Les meir om Henny Moan

Ingjald Haaland

Ingjald Haaland, skodespelar og teatersjef ved Det Norske Teatret i elleve år. Haaland etablerte den tradisjonen som har prega teatret sidan, med lette folkekomediar og avantgardistisk teater side om side.

Les meir om Ingjald Haaland

Jon Eikemo

Jon Eikemo

Jon Eikemo, folkekjær skodespelar på teater og film. Han har nådd eit stort publikum gjennom fleire einmannsførestillingar, ikkje minst med tekstane til Jakob Sande.

Les meir om Jon Eikemo

Kjetil Bang-Hansen

Kjetil Bang-Hansen, teatersjef, skodespelar og instruktør. Han har vore ein av dei mest sentrale teatersjefar og regissørar i Noreg sidan 1960-talet.

Les meir om Kjetil Bang-Hansen

Odd Furøy

Odd Furøy, skodespelar, fiskarson som vart lærar, som forlét skulelivet til fordel for teaterkunsten, og som meinte at anonymitet er ein livskvalitet.

Les meir om Odd Furøy

Sigmund Sæverud

Sigmund Sæverud, skodespelar og regissør, var med og skipa Hålogaland Teater i Tromsø og var i mange år mellom dei sentrale skodespelarane ved teatret.

Les meir om Sigmund Sæverud

Svein Tindberg

Svein Randor Tindberg, skodespelar som har tolka allsidige roller. Frå 1990-åra har han hatt stor suksess med å framføre og formidle bibeltekstar på scenen, med framsyninga Abrahams barn i 2011–12 inkluderer det òg Koranen.

Les meir om Svein Tindberg

Tone Ringen

Tone Ringen, forfattar, lyrikar, songar og skodespelar ved Det Norske Teatret og ei av dei tidlege kvinnene i visebølgja frå slutten av 1960-åra.

Les meir om Tone Ringen

Ulrikke Falch

Ulrikke Falch er forfattar, påverkar og skodespelar. Ho tek aktivt del i det offentlege ordskiftet, særleg med unge jenter i målgruppa. Mest kjend er Falch for rolla ho spela i nettdramaserien SKAM.

Les meir om Ulrikke Falch

Øivind Blunck

Øivind Blunck

Øivind Blunck, skodespelar, songar og komikar som har nådd ut til eit breitt publikum og er ein av dei mest brukte revyartistane i Noreg. Han er ein folkeleg humørspreiar, mellom anna med karakterane «Reidar» og «Fridtjof».

Les meir om Øivind Blunck

Åsleik Engmark

Åsleik Engmark

Åsleik Audgar Engmark, skodespelar, regissør, komikar og songar som har hatt ein sentral posisjon innanfor norsk teater, film og stand-up sidan 1980-åra. Med si karakteristiske stemme har han dubba ei rekkje kjende figurar på animasjonsfilm.

Les meir om Åsleik Engmark