Hopp til innhold

Fakkelberarane

Fakkelberarane, det finskspråklege motstykket til dei finlandssvenske modernistane, likevel utan at dei vart like viktige. Namnet kjem av det litterære albumet med namnet Tulenkantajat, som kom ut i slutten av 1920-åra.
Les meir om Fakkelberarane

Leena Krohn

Leena Krohn

Leena Krohn, prislønt finsk forfattar som i diktinga si er oppteken av å framstille forholdet mellom natur og sivilisasjon og å prøve ut grensene mellom fantasi og røyndom.

Les meir om Leena Krohn

Väinö Linna

Väinö Linna

Väinö Linna, 1920–92, var finsk forfattar. Linna vart tildelt Nordisk råds litteraturpris i 1963. Han har forandra oppfatninga til finnane om deira eiga historie og er rekna som den største epikaren i finsk etterkrigslitteratur.
Les meir om Väinö Linna