Hopp til innhold

Olav Midttun

Olav Midttun, litteraturforskar og riksprogramsjef. Han skulle vikariere som redaktør i Syn og Segn i eitt år, og blei verande der i 52 år.

Les meir om Olav Midttun

Jakob Lothe (1950–)

Jakob Lothe, litteraturvitar med særleg interesse for den rolla forteljinga har spela i ulike epokar og kulturar, særleg i nyare britisk og amerikansk litteratur.

Les meir om Jakob Lothe (1950–)

Olav Solberg

Olav Solberg er professor i nordisk litteratur ved Høgskolen i Telemark. Han har gitt ut mange bøker om folkedikting og har særleg arbeidd innanfor fagfeltet ballade- og viseforsking.

Les meir om Olav Solberg

Atle Kittang

Atle Kittang

Atle Kittang var professor, kritikar og forfattar. Som den første professoren i allmenn litteraturvitskap i Noreg hadde han sterk innverknad på litteraturforskinga i Noreg og har vore leverandør av internasjonale impulsar innanfor litteraturvitskapleg teori og metode.

Les meir om Atle Kittang

Eirik Vandvik

Eirik Vandvik, professor i mellomalderlitteratur, filolog og omsetjar. I tillegg til det akademiske arbeidet med latinsk grammatikk gjorde han ein stor innsats i formidlinga av gresk litteratur og åndsliv på nynorsk.

Les meir om Eirik Vandvik

Ove Bakken

Ove Menzony Bakken var universitetslektor ved NTNU, litteraturforskar med Rasmus Løland som spesialfelt og aktiv i det frilyndte ungdomsarbeidet.

Les meir om Ove Bakken

Georg Brandes

Georg Brandes (1842–1927) var ein dansk litteraturkritikar og forskar som truleg hadde større innverknad på norsk litteratur på 1870- og -80-talet enn nokon nordmann.
Les meir om Georg Brandes

Tone Birkeland

Tone Birkeland, tidlegare førsteamanuensis, med særleg kunnskap om barnelitteratur og biletbøker. Gjennom forsking og formidling har ho gitt vesentlege bidrag til utvikling av fagfeltet innanfor høgare utdanning.

Les meir om Tone Birkeland

Olav Rytter

Olav Rytter

Olav Rytter, journalist og kringkastingsmann, filolog og omsetjar. Han var ei norsk røyst i kringkastinga frå London under krigen og den første redaktøren i avisa Dag og Tid.

Les meir om Olav Rytter