Hopp til innhold

Hanne Aga

Hanne Aga, lyrikar som har presentert den poetiske skrivekunsten sin både gjennom eigne litterære utgivingar og gjennom film og tverrkunstnarlege framsyningar.

Les meir om Hanne Aga

Henrik Angell

Henrik Angell

Henrik August Johanson Angell, offiser, forfattar, militærromantikar og krigshelt, som gjekk på ski over Hardangervidda før Fridtjof Nansen og fremja interessa for skiidrett i Noreg og utanlands.

Les meir om Henrik Angell

Jørgen Amdam

Jørgen Einar Amdam, professor i kommunal planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda, der han òg var rektor i perioden 2007 til 2011.

Les meir om Jørgen Amdam

Kolbjørn Aune

Kolbjørn Aune, forfattar, historikar og bonde. Aune har skrive bøker og artiklar innanfor historie, språk og kultur. I tjue år var han tilsett som museumsstyrar ved Hemne bygdemuseum.

Les meir om Kolbjørn Aune

Liv Marie Austrem

Liv Marie Austrem, forfattar, har to gonger fått Brageprisen for sine lågmælte og velskrivne barnebøker. Med oppvekst frå Gudbrandsdalen har ho formidla nordnorsk kystkultur med stor entusiasme, både som fagbokforfattar og som dramatikar.

Les meir om Liv Marie Austrem

Olav Aukrust

Olav Aukrust

Olav Aukrust var ein viktig lyrikar i mellomkrigstida. Med dei tre samlingane Himmelvarden, Hamar i Hellom og Solrenning skapte han ein høgromantisk syntese av folkelege, nasjonale, og mystisk-religiøse element.

Les meir om Olav Aukrust

Rasmus B. Anderson

Rasmus B. Anderson, norskamerikansk filolog og professor, skarp og uthaldande talsmann for norsk kultur i Midtvesten, fekk innstifta Leif Eiriksson-dagen som minnedag i Amerika, opnar den nesten 700 sider lange sjølvbiografien sin med å slå fast – på norsk, engelsk og latin – at livet er ein krig.

Les meir om Rasmus B. Anderson

Ruth Alvsen

Ruth Alvsen, redaktør, journalist og forfattar, følgde i Aasmund Olavsson Vinje sine spor hundre år etter og var mellom dei første norske kvinnene som dreiv oppsøkjande reportasjejournalistikk.

Les meir om Ruth Alvsen