Hopp til innhold

Jon Fosse

Jon Fosse

Jon Olav Fosse, forfattar, dramatikar og omsetjar, ei særmerkt røyst i ny norsk litteratur. Fosse fekk i 2015 Nordisk råds litteraturpris for Andvake-trilogien.

Les meir om Jon Fosse

Claus Frimann

Claus Frimann

Claus Frimann, prest og diktar, skreiv populære folkelege dikt og viser med eit klart folkeopplysningspreg. Den folkekjære diktarpresten var òg ein dugande forretningsmann, med sterk økonomisk sans.

Les meir om Claus Frimann

Augustinus Flor

Augustinus Augustinussen Flor, prest og mellom dei første namngitte nordmenn som skreiv på bygdemål. Dei humoristiske høvesdikta hans har både språkhistorisk og kulturhistorisk interesse.

Les meir om Augustinus Flor

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad, diktar, essayist og gjendiktar, er ein av dei mest omtykte og prislønte forfattarane i nyare norsk litteratur. I diktinga så vel som i sakprosaen har han brote ned skiljet mellom høgt og lågt, og med den fabulerande romankunsten sin har han endra synet på kva norsk litteratur er og kan vere.

Les meir om Kjartan Fløgstad

Jostein Fet

Jostein Fet

Jostein Fet, forskar, forfattar, kulturhistorikar og folkemusikar. Han fekk Kongens fortenestemedalje i gull i 2004, og same året fylkeskulturprisen i Møre og Romsdal. Han har synt at bøndene på 1700- og først på 1800-talet var meir lesekunnige enn ein før har trudd.

Les meir om Jostein Fet

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid er ein norsk poet som skriv folkelege, ofte kvardagslege dikt i ein modernistisk tradisjon. Lokale og universelle tema og motiv glid saumlaust saman i Falkeid sin poesi. Han har òg skrive tekstar for viserock-gruppa Vamp.

Les meir om Kolbein Falkeid

Johan Falkberget

Johan Falkberget

Johan Falkberget, norsk forfattar og politikar. Han var ein av dei viktigaste prosaforfattarane i Noreg i det 20. hundreåret. I romansyklusane Christianus Sextus og Nattens brød skriv han om einskildmennesket sin kamp for å overleve i eit ugjestmildt gruvesamfunn.
Les meir om Johan Falkberget

Ragnhild Foss

Ragnhild Antonia Maria Foss, omsetjar og trygdefullmektig. Foss gjorde eit pionerarbeid med å setje om kyrkjeleg norsk mellomalderdikting frå latin til nynorsk.

Les meir om Ragnhild Foss