Hopp til innhold

Jon Fosse

Jon Fosse

Jon Olav Fosse, forfattar, dramatikar og omsetjar, ei særmerkt røyst i ny norsk litteratur. Fosse fekk i 2015 Nordisk råds litteraturpris for Andvake-trilogien.

Les meir om Jon Fosse

Claus Frimann

Claus Frimann

Claus Frimann, prest og diktar, skreiv populære folkelege dikt og viser med eit klart folkeopplysningspreg. Den folkekjære diktarpresten var òg ein dugande forretningsmann, med sterk økonomisk sans.

Les meir om Claus Frimann

Augustinus Flor

Augustinus Augustinussen Flor, prest og mellom dei første namngitte nordmenn som skreiv på bygdemål. Dei humoristiske høvesdikta hans har både språkhistorisk og kulturhistorisk interesse.

Les meir om Augustinus Flor

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad, diktar, essayist og gjendiktar, er ein av dei mest omtykte og prislønte forfattarane i nyare norsk litteratur. I diktinga så vel som i sakprosaen har han brote ned skiljet mellom høgt og lågt, og med den fabulerande romankunsten sin har han endra synet på kva norsk litteratur er og kan vere.

Les meir om Kjartan Fløgstad

Jan Olav Fretland

Jan Olav Fretland

Jan Olav Fretland er fagbokforfattar og dosent i norskdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har vore rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og har vore sentral i arbeidet med norsk språkrøkt gjennom tre tiår, mellom anna som styreleiar i Norsk språkråd og styremedlem i Nynorsk kultursentrum.

Les meir om Jan Olav Fretland

Åsmund Farestveit

Åsmund Farestveit, teolog, sokneprest og romanforfattar frå Voss med lidenskap for nynorsken. Kombinasjonen av kristentru og livet på Vestlandet utgjorde grunnlaget for forfattarskapen.

Les meir om Åsmund Farestveit

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid er ein norsk poet som skriv folkelege, ofte kvardagslege dikt i ein modernistisk tradisjon. Lokale og universelle tema og motiv glid saumlaust saman i Falkeid sin poesi. Han har òg skrive tekstar for viserock-gruppa Vamp.

Les meir om Kolbein Falkeid

Ragnhild Foss

Ragnhild Antonia Maria Foss, omsetjar og trygdefullmektig. Foss gjorde eit pionerarbeid med å setje om kyrkjeleg norsk mellomalderdikting frå latin til nynorsk.

Les meir om Ragnhild Foss

Mikkjel Fønhus

Mikkjel Fønhus

Mikkjel Fønhus, naturdiktar frå Valdres som brukte villmarka i heimtraktene som ramme og inspirasjon i dei mange romanane sine. Han hadde heilt unike evner til å forstå åtferda hos dyr og å formidle viktig kunnskap om natur og miljø.

Les meir om Mikkjel Fønhus

Ulrikke Falch

Ulrikke Falch er forfattar, påverkar og skodespelar. Ho tek aktivt del i det offentlege ordskiftet, særleg med unge jenter i målgruppa. Mest kjend er Falch for rolla ho spela i nettdramaserien SKAM.

Les meir om Ulrikke Falch