Hopp til innhold
Leonhard Næss. Foto: Rude, Oslo. Frå Norsk Allkunnebok-arkivet. Nytta etter avtale mellom Nynorsk kultursentrum og Nasjonalbiblioteket.
Leonhard Næss. Foto: Rude, Oslo. Frå Norsk Allkunnebok-arkivet. Nytta etter avtale mellom Nynorsk kultursentrum og Nasjonalbiblioteket.
X
Innhald

Leonhard Næss

Sigholt Didrik Leonhard Næss, nordlending og målmann, teolog og prest, forfattar og bibelomsetjar. Han omsette fleire profetbøker i den første fullstendige bibelutgåva på nynorsk, som kom i 1921.

Leonhard Næss var fødd 20. oktober 1855 i Beiarn og døydde i Ringebu 24. april 1940. Han tok lærareksamen i Tromsø i 1874 og teologisk embetseksamen i 1885. Før, under og etter studiet arbeidde han som lærar, sist som skulestyrar ved Nordhordland amtsskule. Frå 1891 til 1928 var han kyrkjelydsprest i Bjarkøy, Norddal, Elverum og Vågå.
Som teolog var Næss særleg oppteken av hebraisk språk og av eskatologien, læra om dei siste ting. Til den første fullstendige bibelutgåva på nynorsk, den såkalla Fyrebilsbibelen (1921), omsette han Esekiel, Jeremia og Klagesongane. Næss har òg omsett det norrøne kristenkvedet «Lilja». Han skreiv religiøse dikt, historiske og skjønnlitterære tekstar, og han var ein flittig avisdebattant. I 1925 var han med på å vurdere Nynorsk Salmebok som sakkunnig for Kyrkjedepartementet. Som pensjonist budde Næss i Oslo.
Kjelder
Jarle Bondevik: Og ordet vart nynorsk. Soga åt den nynorske bibelen. Bergen 2003
Leonhard Næss’ familiearkiv, Opplandsarkivet Maihaugen A-00956
Privatarkiv Peter Hansson Hognestad / Nynorsk Salmebok, Riksarkivet PA-1504

Først publisert: 30.04.2010
Sist oppdatert: 20.10.2020