Hopp til innhold

Olav Randen

Olav Randen, geitebonde og forleggjar. Han er ein moderne mangesyslar som maktar å gjere det han held på med, viktig også for andre.
Les meir om Olav Randen

Henrik Rytter

Henrik Rytter

Henrik Rytter, diktar, omsetjar og skulemann som førte norsk ættekjensle og naturlyrikk saman med europeisk utsyn og klassiske referansar. Slik vart han på mange vis den viktigaste arvtakaren etter Arne Garborg.

Les meir om Henrik Rytter

Tone Ringen

Tone Ringen, forfattar, lyrikar, songar og skodespelar ved Det Norske Teatret og ei av dei tidlege kvinnene i visebølgja frå slutten av 1960-åra.

Les meir om Tone Ringen

Haldis Reigstad

Haldis Reigstad

Haldis Reigstad, hjelpepleiar som blei diktar i vaksen alder. Ho er særleg blitt kjend for songen «Tett ved sida mi går Jesus» (1977), som songaren og tonesetjaren Gunnstein Draugedalen har gjort kjent.

Les meir om Haldis Reigstad

Helge Rykkja

Helge Rykkja, lærar, lyrikar og lokalpolitikar for Raudt. Litterært og politisk var han ein sentral medlem av Profil-opprøret, tidleg surrealistimportør og utøvar, og eit av dikta hans blei lese opp som åtvaring mot modernistisk dikting i Stortinget i 1968.

Les meir om Helge Rykkja

Tore Renberg

Tore Renberg

Tore Renberg er ein allsidig og populær forfattar frå Stavanger. Han er best kjend for romanane om Jarle Klepp, men skriv òg barnebøker, skodespel og filmmanus. Dessutan er han låtskrivar og popartist.

Les meir om Tore Renberg

Anne B. Ragde

Anne B. Ragde

Anne Birkefeldt Ragde er ein fargerik forfattar som skriv i mange sjangrar og for mange målgrupper. Med serien om tre brør på ein familiegard utanfor Trondheim fekk ho gjennombrotet sitt som romanforfattar.

Les meir om Anne B. Ragde

Ola J. Rise

Ola J. Rise, norskamerikansk bladmann og forfattar. Han var ein av dei mest markerte målmennene i det norskamerikanske miljøet i byrjinga av 1900-talet.

Les meir om Ola J. Rise

Magnar Rygg

Magnar Rygg var ein forfattar som skreiv kvardagsnære og samfunnsengasjerte tekstar, med ein tydeleg bodskap om at livet må levast her og no.

Les meir om Magnar Rygg

Bjørn Rongen

Fleire forfattarar på slutten av trettitalet er urolege for framtida, med god grunn.  Ein forfattar som såg teikna til fascismen og åtvara mot den, var Bjørn Rongen (1906–1983). 

Les meir om Bjørn Rongen

Edvard Ruud

Edvard Jentoft Ruud, gardbrukar, folkeminnesamlar, songar og forfattar frå Elgsnes ved Harstad i Troms. Ruud var mest kjend som formidlar av nordnorsk tradisjonsstoff, og då særleg song.

Les meir om Edvard Ruud

Olav Rytter

Olav Rytter

Olav Rytter, journalist og kringkastingsmann, filolog og omsetjar. Han var ei norsk røyst i kringkastinga frå London under krigen og den første redaktøren i avisa Dag og Tid.

Les meir om Olav Rytter