Hopp til innhold
Frank Rossavik. Foto: Spartacus forlag. Nytta etter avtale.
Frank Rossavik. Foto: Spartacus forlag. Nytta etter avtale.
X
Innhald

Frank Rossavik

Frank Mauritz Rossavik, journalist og forfattar, med biografien om Einar Førde som eit av sine viktigaste og beste arbeid.

Frank Rossavik er fødd 21. desember 1965 i Stavanger. Han har artium frå St. Svithun videregående skole i Stavanger (1984). Vidare er han utdanna statsvitar, med mellomfag i administrasjon og organisasjonsvitskap (1985) og grunnfag i samanliknande politikk (1986) frå Universitetet i Bergen og mastergrad i internasjonal politikk frå Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques (CERIS) i Brussel (2004). Han skreiv masteroppgåva Battlefield Nato. How is the EU-US dispute on Iraq changing the Transatlantic Security Alliance medan han var europakorrespondent i Brussel for Bergens Tidene.
Rossavik var pressesekretær i Sosialistisk Venstreparti frå 1988 til 1990 og informasjonssjef i Europabevegelsen i Norge frå 1992 til 1995. Han tok til som journalist i Bergens Tidene i 1996 og var tilsett der til 2008. Mellom 2001 og 2005 var han europakorrespondent i Brussel. Etter mange år i Bergens Tidende blei han i 2009 tilsett som samfunnsredaktør i Morgenbladet. Der var han fast tilsett til 2010, og i åra etter arbeidde han som frilansjournalist for fleire aviser. I 2012 var Rossavik attende som fast kommentator i Bergens Tidende, der han var tilsett fram til han i 2016 tok til som kommentator i Aftenposten.
Han har òg skrive fleire bøker. Biografien om Einar Førde, Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde, kom ut i 2007 og er skriven i ein særmerkt stil som står godt til personen Einar Førde. Boka er prega av alvor og djupn, men er samstundes leiken og lett. Vittige anekdotar er kombinerte med skarpsindige analysar, og biografien gir eit klart bilete av politikaren og kringkastingssjefen, så vel som tida og samfunnet han levde i. Rossavik har òg skrive Sosialistisk Venstreparti si historie, SV. Fra Kings Bay til Kongens bord, som kom ut i 2011.
Rossavik var medlem i Kringkastingsrådet 2010–15. Sidan 2011 har han òg sete i styret i Fritt Ord.
For biografien om Einar Førde fekk Rossavik Brageprisen i 2007 i kategorien sakprosa. Han blei kåra til årets meiningsberar i 2010 av Oslo Redaktørforening.

Kjelder

E-postar frå Frank Rossavik, 24.9.2012 og 22.1.2013
Forfattarprofil hos forlaget Spartacus, http://www.spartacus.no/index.php?ID=Forfatter&ID2=249 [lesedato: 22.1.2013]
Artikkel i Bergens Tidene 2.12.2012, «Rossavik tilbake til BT», http://www.bt.no/bergenpuls/Rossavik-tilbake-til-BT-2633961.html [lesedato: 22.1.2013]

NTB: «Frank Rossavik går til Aftenposten», dn.no, publisert 16.10.2015: http://www.dn.no/etterBors/2015/10/16/0929/frank-rossavik-gr-til-aftenposten [lesedato: 23.3.2017]

Først publisert: 11.03.2013
Sist oppdatert: 23.03.2017