Hopp til innhold

Den nynorske litteraturen 1848–2018

I 170 år er det nynorske skriftspråket blitt nytta til dikting, vitskap, presse og opplæring. Litteraturen er blitt mangfaldig og dekkjer mange emne og bruksområde, men dominerer meir på nokre område enn andre.

Les meir om Den nynorske litteraturen 1848–2018

Haikudikt

Haikudikt er ei streng diktform. I 1962 noterer Olav H. Hauge i dagboka at interessa for austleg (kinesisk og japansk) lyrikk er stor i Europa. Ikkje minst vart haikudiktet populært. 

Les meir om Haikudikt

Kongsspegelen

Kongsspegelen, norrønt Konungs skuggsjá, latin Speculum regale, er eit læreskrift i samfunnskunnskap og samfunnsmoral, forfatta i Noreg på 1200-talet. 

Les meir om Kongsspegelen

Modernismedebatt

Arnulf Øverland framstilte modernistisk lyrikk som «abrakadabra» og «snikksnakk», medan André Bjerke avviste modernismen som retning. I generasjonen etter skapte Jan Erik Vold ein front mot den eldre, eksistensielle og tragiske modernismen.

Les meir om Modernismedebatt

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok. For kyrkja og heim og møte kom ut i 1925 på forlaget Lunde & Co i Bergen (på tittelbladet står det Bjørgvin). Redaktørar var biskop Peter Hognestad (1866–1931), sokneprest Anders Hovden (1860–1943) og biskop Bernt Støylen (1858–1937).

Les meir om Nynorsk salmebok

Tarjei Vesaas' debutantpris

Tarjei Vesaas' debutantpris vert delt ut til den beste unge, norske skjønnlitterære debutanten det siste bokåret etter innstilling frå Den norske Forfatterforenings litterære råd. 

Les meir om Tarjei Vesaas' debutantpris