Hopp til innhold

Den nynorske litteraturen 1848–2018

I 170 år er det nynorske skriftspråket blitt nytta til dikting, vitskap, presse og opplæring. Litteraturen er blitt mangfaldig og dekkjer mange emne og bruksområde, men dominerer meir på nokre område enn andre.

Les meir om Den nynorske litteraturen 1848–2018

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok. For kyrkja og heim og møte kom ut i 1925 på forlaget Lunde & Co i Bergen (på tittelbladet står det Bjørgvin). Redaktørar var biskop Peter Hognestad (1866–1931), sokneprest Anders Hovden (1860–1943) og biskop Bernt Støylen (1858–1937).

Les meir om Nynorsk salmebok

Tarjei Vesaas' debutantpris

Tarjei Vesaas' debutantpris vert delt ut til den beste unge, norske skjønnlitterære debutanten det siste bokåret etter innstilling frå Den norske Forfatterforenings litterære råd. 

Les meir om Tarjei Vesaas' debutantpris