Hopp til innhold
X
Innhald

Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis kom i spora til Raumabana, og blei etter kort tid einerådande på staden. Under kampane i 1940 kom avisa med engelsk utgåve for dei britiske styrkane. Åndalsnes Avis er i dag eigd av Polaris Media.

Åndalsnes Avis kom i spora til Raumabana, og blei etter kort tid einerådande på staden. Under kampane i 1940 kom avisa med engelsk utgåve for dei britiske styrkane. Åndalsnes Avis er i dag eigd av Polaris Media.

 

Det første nummeret av Aandalsnes Avis kom ut på Åndalsnes 10. august 1926 og skulle ifølgje undertittelen vere «Et Blad for indre Romsdal». Dette var to år etter at Raumabana var blitt opna og hadde gjort tettstaden Åndalsnes til eit regionsenter.

 

Utgivar og redaktør for den nye avisa var boktrykkjar John L. Larsen, som hadde etablert sitt eige trykkjeri på Åndalsnes. Han ville gi ut ei avis med «fyldig lokalt nyhetsstof» og eit diskusjonsforum for folket i regionen. Aandalsnes Avis kom ut tre gonger i veka og blei godt motteken. Allereie etter eit par månader måtte den etablerte avisa på staden, Jordbrukeren, leggjast ned. Men også den nye avisa prioriterte jordbruksstoff, naturleg nok sidan dei fleste lesarane i området var bønder. Etter berre ein månad kunne avisa i ein eigenannonse fortelje at ho «allerede nu er et av de mest læste blad i indre Romsdal». Også i åra framover ser avisa ut til å ha hatt ein stabil vekst. John L. Larsen dreiv avisa fram til 1935. Då overtok sonen John N. Larsen, som dreiv avisa heilt til 1982. I 1951 blei Aa- i avisnamnet skifta ut med Å-.

 

I dei dramatiske aprildagane i 1940 blei også Åndalsnes Avis ramma av den tyske bombinga. I jubileumsnummeret 10. august 1976 blei dette skildra slik: «Det siste nummer ble utgitt den 20. april under bomberegnet, mens vinduene i huset var blåst ut og personalet stadig måtte legge seg på gulvet eller søke nærmeste beskyttelsesrom.» Avisa greidde likevel å kome ut i nye lokale, og ikkje berre det: Sidan det då var britiske styrkar på staden, kom avisa også ut i engelsk utgåve, truleg som den einaste avisa i landet! Sidan radioen ikkje fungerte, blei heile opplaget rive bort – inntil tyskarane fekk full kontroll også over Åndalsnes.

 

Då andre verdskrigen var slutt, kunne avisa halde fram som før som den leiande avisa i sitt distrikt.

 

Ved årsskiftet 1982/83 blei avisa kjøpt opp av Romsdals Budstikke A/S og gjekk over til tabloidformat. Litt seinare i 1980-åra overtok Dagbladet aksjemajoriteten i Romsdals Budstikke A/S, men i 1991 trekte Dagbladet seg ut frå regionen, og Orkla Media (seinare Edda Media) overtok selskapet, med dei tre avisene Romsdals Budstikke, Åndalsnes Avis og Driva. I 2009 blei desse avisene kjøpte av Polaris Media.

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 30.10.2017
Sist oppdatert: 06.11.2017