Hopp til innhold
X
Innhald

Fosna-Folket

Fosna-Folket var eit familieføretak, skapt av ei kvinne som hadde flytta frå hovudstaden til Ørlandet. Seinare fekk storebror Adresseavisen i Trondheim kontroll over den vellukka lokalavisa.

I 1963 flytta Ada Schwabe Einarsen ut av trengselen i Oslo til Ørlandet. Ho hadde fått arbeid i framhaldskulen, medan mannen, Jan Einarsen, hadde fått arbeid ved Ørland hovudstasjon. Ada hadde lærar- og journalistutdanning og tilbaud å skaffe Adresseavisen stoff frå Fosen, ettersom dette syntest å vere mangelvare. Avisa inne i byen var ikkje interessert, og avslaget provoserte Schwabe Einarsen til å etablere avisa Fosna-Folket. Tida inspirerte også til lokal avissatsing, for Fosen var i sterk utvikling.

Ada Schwabe Einarsen var redaktør for eit familieprodukt som den første tida blei til i bustaden på Brekstad. Trykkinga skjedde først i Stjørdalens Blad. Jan Einarsen skaffa militær flytransport for manus, bilete og annonsar dit og fekk ferdige aviser tilbake.

I 1965 fekk avisa eige trykkjeri, i første omgang med ein brukt kontoroffsetmaskin som trykte i A4-format. Fosna-Folket var truleg den første avisa i Trøndelag som blei trykt i offset. Frå 1971 blei formatet tabloid. Avisa dekte kommunane Ørland og Bjugn.

I 1967 flytta familien Einarsen frå Ørlandet til Botngården i Bjugn, og avisa blei med. Både økonomien, utstyret og bemanninga betra seg etter kvart. I 1968 gjekk ein over frå eitt til to nummer i veka. Opplaget låg då på vel 2000. Avisdrifta kravde meir tid, og i 1977 gjekk Jan Einarsen inn som disponent i heil stilling. Då var opplaget passert 3000. I 1978 gjekk avisa over til tre utgåver i veka, og i 1982 passerte opplaget 5000.

I 1985/86 trappa ekteparet Einarsen ned og trekte seg ut av det daglege arbeidet. Adresseavisen var på oppkjøpsrunde av lokalaviser, og det blei til at ekteparet selde til dei i 1989, men heldt att 34 prosent. Likevel greidde dei ikkje å hindre at redaksjonen blei flytta til Brekstad, sjølv om dei førte saka heilt til Høgsterett.

Dei nye eigarane gjorde òg andre grep. Trykkjeriet blei lagt ned og trykkinga overført til ST-Trykk på Orkanger. Det blei kjøpt inn utstyr for produksjon av sidene på dataskjerm, og dei ferdige sidene blei no sende til trykkjeriet over telenettet. Dekningsområdet blei etter kvart utvida til heile Fosen-halvøya, Leksvik medrekna. Fosna-Folket er blitt ei solid lokalavis, som gjennom Adresseavisen er blitt ein del av konsernet Polaris Media.

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 11.12.2017
Sist oppdatert: 11.12.2017