Hopp til innhold
X
Innhald

iTromsø

iTromsø, tidlegare Bladet Tromsø, er nummer to-avisa i ishavsbyen. Etter krigen tapte avisa terreng til Nordlys, men held framleis stand som ei frisk og patriotisk byavis.

Bladet Tromsø blei etablert som «Rent Venstreblad for Tromsø By og Amt» i 1898, etter ein politisk strid i Venstre, der Tromsø Stiftstidende blei oppfatta som ikkje påliteleg nok som partiavis. Den første redaktøren i Bladet Tromsø var Ejnar Gjemsø, etter kort tid erstatta av den markante Erling Steinbø, etter oppdrag frå Norges Venstreforening.

Avisa blei ein kompromisslaus forkjempar for Venstre sine interesser. Steinbø slo både til høgre og venstre, og særleg mot avisa Nordlys. Etter at fråhaldskrefter fekk overtaket i Tromsø Venstre, kom Steinbø på kant med partiet og måtte forlate avisa i 1912, truleg også som følgje av reaksjonar på den tidvis giftige pennen hans. Han stifta då avisa Nord-Norge, som gjekk inn året etter. Til gjengjeld fekk Bladet Tromsø undertittelen «Dagblad for Nord-Norge» då avisa blei dagsavis i 1915. Dette spegla både den tidlege fasen i oppkomsten av ein nordnorsk regionalisme og ambisjonane om å bli ei regionavis. I 1917 blei Oscar Larsen redaktør. Han kom til å sitje som redaktør i Bladet Tromsø til 1961, då sønene hans, Sverre og Kjell Larsen, overtok.

I slutten av 1930-åra var opplaget på vel 8000, og Bladet Tromsø var då den nest største avisa i Nord-Noreg. Redaktør Larsen blei fjerna som redaktør 7. november 1941, og Tromsø heldt fram som «Organ for Nasjonal Samling» til krigen var slutt, noko som diskrediterte avisa.

I 1947 blei Bladet Tromsø passert i opplag av Nordlys, med høvesvis 11 750 og 13 101 eksemplar. Ein storbrann i 1948, som førte til eit opphald på eit halvt år, sette avisa ytterlegare tilbake, og opplaget blei halvert på tjue år. I 1972 braut brørne Larsen med Venstre i samband med partisplittinga, og Høgre kom inn som eigar gjennom eit bladselskap. Avisa hadde då ein kort periode to redaktørar, ein frå kvar av eigargrupperingane. I 1972 kom også overgangen til offset og tabloidformat. I 1974 blei høgremannen Erlend Rian redaktør, og avisa fekk ein kraftig opplaugsauke under den høgrebølgja som førte han til ordførarvervet i Tromså i 1980.

I 1986 gjekk VG inn i avisa og bidrog til ei kraftig opprusting på datasida, samstundes som Pål Stensaas blei henta inn som ny redaktør. Frå no av definerte Bladet Tromsø seg som ei rein byavis, og opplaget auka. Då VG gav opp satsinga på lokalaviser, overtok Harstad Tidende Gruppen avisa Tromsø i 1992. Denne eigargrupperinga gjekk seinare inn i Polaris-konsernet.

I 2009 skifta avisa namn til iTromsø.

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 11.12.2017
Sist oppdatert: 11.12.2017