Hopp til innhold
X
Innhald

Meråkerposten

Meråkerposten er ei av dei minste avisene i landet og kjem ut ein gong i veka. Likevel har ho så langt greidd seg godt i konkurransen med større naboar.

Meråkerposten er eit døme på at det går an å gi ut avis for og i ein liten kommune, når ho berre er lokal og leseverdig nok. Meråker kommune har knapt 2500 innbyggjarar, og grunnlaget for eit eige presseorgan er såleis spinkelt. Men Meråkerposten har eksistert i over 30 år, trass i at konkurransen frå avisene i Stjørdal har vore merkbar.

 

5. august 1981 kom det første nummeret av Meråkerposten ut. Grunnleggjaren, Bendik Christensen, var fødd og oppvaksen i Meråker, og han meinte at heimbygda fortente ei avis. Karsten Tidemann, som seinare blei eigar og redaktør av Meråkerposten, kom til Bendik med ein artikkel like etter at bladet var kome i gang. Han blei tilsett der og då som annonseseljar.

 

I 1982 var Bendik Christensen på ferie i Spania og ville forlengje opphaldet til tre månader. Dermed selde han avisa over telefon til Karsten Tidemann og Dagny Selliset, som òg arbeidde i avisa. I 1985 selde Selliset sin del, og Tidemann og kona hans, Inger Ree, blei eigarar.

 

Avisa kjem ut kvar torsdag. Den første tida hadde Meråkerposten kontora sine i Gudå. I 1990 flytta dei til den nedlagde Mustad skule i sentrum av Meråker. Avisa fekk ein oppsving tidleg i 1990-åra. På det meste hadde ho 1350 abonnentar, og det i ei bygd med 1130 husstandar. Dei var på den tida fem tilsette, mellom dei Nils Martin Tidemann, som seinare blei redaktør i Arbeidets Rett på Røros.

 

I 1996 selde Tidemann-familien verksemda til Adresseavisen, men ekteparet Tidemann heldt fram i avisa i to og eit halvt år til, han som redaktør. Så slutta dei, og Svein Karsten Henden var redaktør ei kort tid, før Svein Halvor Moe tok over. I år 2000 selde Adresseavisen bladet, og Moe kjøpte. Moe var redaktør i fire–fem år, men seinare blei Knut Johansen tilsett i denne stillinga.

 

Den tekniske produksjonen av Meråkerposten skjer i Fonnfjell Design, som Moe er medeigar i. I den lengste tida har Meråkerposten vore trykt i Rotasjonstrykkeriet i Trondheim, men sats og utforming av sidene har heile tida skjedd i Meråker. Dei første to tiåra blei dette arbeidet gjort av avisa sine eigne folk.

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 30.10.2017
Sist oppdatert: 24.11.2017